Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Bestyrelse og ledelse

Selvejende uddannelsesinstitutioner ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret for den daglige drift er forankret hos institutionens leder.

Ministeriets selvejemodel er baseret på tre grundprincipper og er i dag lovfæstet for de enkelte institutionsområder.  

De tre grundprincipper er:

 • selvforvaltning
 • centralt fastsatte mål og rammestyring
 • taxameterfinansiering.

Institutionens ledelseslag, det vil sige bestyrelsen og institutionens leder, skal forestå de opgaver, som følger af princippet om selvforvaltning inden for de lovgivningsmæssige rammer for deres virke.

Ansvar for drift

Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret for institutionens daglige drift er forankret hos institutionens leder. Lederen har således ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen over for bestyrelsen.

Rammerne for institutionens virksomhed og forvaltning er nærmere fastlagt i institutionslovene og i institutionens vedtægter.

Kontakt

 • Anne Køks Nielsen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  annie6@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5435