Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Drift af institutioner

Fakta om drift af institutioner

Bog

Effektiv drift af landets uddannelsesinstitutioner er med til at skabe gode rammer for uddannelserne.

Forsikring

kvinder ved computer

De fleste af ministeriets uddannelsesinstitutionerne er omfattet af reglerne om Statens selvforsikring.

Indkøb

Mønter

Læs om lovgivningens rammer for indkøb på de selvejende institutioner.

Kantinedrift

Kantine

Kantinedriften på selvejende institutioner skal som hovedregel udliciteres.

Administration af statslån, gælds- og pantebreve samt servitutter

Dreng med computer

Læs mere om rykning, relaksation, indfrielse mv.