Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Finanslovsaftale: Styrket kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne og større tilskud til de frie grundskoler

[19.11.2015]

I dag er der indgået aftale om finansloven for 2016. På Ministeriet for Børn, Undervisnings-, og Ligestillings område betyder det, at der afsættes en pulje til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne, og tilskuddet til frie grundskoler får et løft.

Regeringen (Venstre) er sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blevet enige om næste års finanslov. Partierne har her aftalt at forhøje tilskudsprocenten til de frie grundskoler fra 71 procent til 73 procent svarende til et årligt løft på cirka 120 millioner kroner fra 2016 og frem.

Med politiaftalen, der blandt andet finansieres af det årlige to procent omprioriteringsbidrag på ungdomsuddannelsesområdet eksklusive erhvervsuddannelserne, afsættes der 150 millioner kroner i 2016 til et særligt løft af erhvervsuddannelserne for at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Løftet på 150 millioner kroner udligner omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne i 2016.

”Jeg er tilfreds med, at vi har fundet flere penge til vores erhvervsuddannelser i en tid, hvor vi har været nødt til at stramme skruen økonomisk, så også vores ungdomsuddannelser må holde for,” siger Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, og fortsætter:

”Også de frie skolers økonomi styrkes og det betyder, at bekymringerne for stigende forældrebetalinger og social skævvridning kan modvirkes.”

Udover de 150 millioner kroner til kvalitetsudvikling på erhvervsskolerne, blev der i oktober indgået en aftale mellem partierne bag erhvervsuddannelsesreformen om, at der afsættes en pulje på 241 millioner kroner i perioden 2016-2020 til erhvervsuddannelserne. Heraf går 150 millioner kroner til udstyr i 2016 og 2017. 

På finansloven for 2016 er der i alt afsat 31,2 milliarder kroner til børne-, undervisnings- og ligestillingsområdet. Med finanslovsaftalen iværksættes fra næste år et omprioriteringsbidrag på to procent årligt for ungdomsuddannelserne. Aftalepartierne bag politiaftalen (regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) tager til efterretning at omprioriteringsbidraget på ungdomsuddannelserne i 2016 eksklusive erhvervsuddannelserne indgår i finansieringen af politiaftalen.

Endelig noterer aftalepartierne sig, at regeringen vil undersøge muligheden for delegering af kompetence til skolebestyrelse/skoleledelsen i enkelte kommuner inden for rammerne af folkeskoleloven.

Kontakt

 • Martin Larsen

  Martin Larsen
  Kontorchef
  Departementet
  malar6@uvm.dk
  Tlf. 3392  5566

 • Kasper Warrer

  Kasper Warrer
  Kontorchef
  Departementet
  kasper.warrer@uvm.dk
  Tlf. 3392  5133

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)