Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Regeringen præsenterer forslag til finanslov for 2016

[29.09.2015]

Der er behov for løbende effektiviseringer og forbedring af produktiviteten i hele den offentlige sektor. Det fremgår af regeringens finanslovsforslag for næste år.

Regeringens kasseeftersyn viser, at der er færre penge til nye økonomiske tiltag i 2016 end ventet før valget. De nye skøn betyder, at det økonomiske råderum er reduceret med tre milliarder kroner i 2016 og frem til 2019.

Uddannelses- og kulturområdet har i en årrække været undtaget fra det generelle statslige omprioriteringsbidrag på to procent. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at uddannelses- og kulturområdet med finanslovsforslaget for 2016 omfattes af omprioriteringsbidraget på linje med andre statslige områder.

Omprioriteringsbidraget udmøntes som en årlig reduktion på to procent af bevillingerne på hele undervisningsområdet med undtagelse af frie grundskoler, danske kulturelle anliggender i Sydslesvig, tyske mindretalsskoler, tilskuddet til nationale mindretal, erhvervsgrunduddannelsen (egu) og Europaskolerne.

Regeringen har samtidig besluttet at reducere tilskuddet til de frie fagskoler med 10 mio. kr. årligt samt målrette AMU gennem en nedsættelse af undervisningstaksten og en tilsvarende stigning i deltagerbetalingen på en række tværgående kurser svarende til 46 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Med forslaget afsætter regeringen samlet set 31 milliarder kroner til børne-, undervisnings- og ligestillingsområdet i 2016, jf. tabel 1.

Tabel 1. Afsatte midler på § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016-pl. 

Mio. kr.
 2016 2017 2018
2019
 § 20 i alt
31.059,7 30.169,3
29.413,5
28.738,1
 Heraf
 - øget aktivitet på ungdomsuddannelserne m.v.*
-6,1 80,4
209,1
212,1

Note: *Samlet set ungdomsuddannelser, almen og erhvervsrettet VEU samt frie skoler.

 

Kontakt

 • Sine Frederiksen

  Sine Frederiksen
  Kontorchef
  Departementet
  sifre1@uvm.dk
  Tlf. 3392  5117

 • Karen Tidemann
  Presse- og Kommunikationschef
  Departementet
  kt@uvm.dk
  Tlf. 3392 5098
  Mobil 2240 0930