Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Samlet set positive årsresultater på det frie skoleområde

[20.06.2016]

På regnsskabsportal.uvm.dk kan du nu se årsrapporter for alle frie skoler. Årsrapporterne fra 2015 viser, at de frie skoler samlet havde et overskud på 378,1 millioner kroner.

Årsrapporterne fra 2015 viser, at efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, kombinerede skoler, private gymnasier og produktionsskoler samlet havde et overskud på den ordinære drift på 378,1 millioner kroner. Tallet er beregnet og opgjort på baggrund af skolernes aflagte årsrapporter i 2013-2015.

På baggrund af tallene vurderer ministeriet, at skolerne på det fri skoleområde som helhed har et godt økonomisk grundlag for skoledriften ved udgangen af 2015.

Se skoleområdernes ordinære resultat, årets resultat og overskudsgrad (pdf)

De samlede resultater dækker over udsving skolerne i mellem og på tværs af skoleområderne. Der er for eksempel 209 skoler ud af 868, der havde underskud i 2015, og der er også et mindre antal skoler, som har økonomiske udfordringer.

Ministeriet foretager som led i det økonomiske tilsyn med skolerne en risikovurdering af den enkelte skoles økonomi i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse.

Kontakt

 • Anna Sofie Husager
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  anna.sofie.husager@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5147

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)