search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Mest læste

Mest besøgte

lorem ipsum dolor...

Primær navigation

Drøftelser om integration i gang

[11.02.2016]

Regeringen indledte torsdag drøftelser med arbejdsmarkedets parter samt KL om integrationsindsatsen. Drøftelserne er et led i trepartsdrøftelserne.

Historisk mange flygtninge søger i disse år mod Europa og dermed også til Danmark. Det er regeringens klare ambition, at de flygtninge, som meddeles asyl i Danmark, skal blive en aktiv del af arbejdsmarkedet. Derfor har regeringen lanceret en lang række af initiativer, som skal sikre at dette mål nås.

Den røde tråd i initiativerne er, at flygtninge - hvad enten det drejer sig om børn eller voksne – i højere grad skal klædes på til at begå sig i et samfund som det danske.

Læs regeringens oplæg her (pdf).

Kontakt