Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Her finder du temaer, som har særligt fokus.

Du kan læse om indsatser, politiske aftaler og udspil, som har bred interesse på tværs af uddannelsesområdet.

Se også de enkelte uddannelsesområders temaer i fokus.

Uddannelses­parathedsvurderingen

Dreng med lineal

Regeringen og Dansk Folkeparti er d. 23. februar 2017 blevet enige om at indføre en praksisfaglig dimension i UPV.

Rollemodelkampagne

Murerelever

Rollemodeller fra erhvervsuddannelser vil fra september til november besøge folkeskoler rundt om i landet for at give inspiration om erhvervsuddannelser.

Trepartsaftalen

To mekanikerelever

Med trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser forpligter arbejdsgiverne sig på at oprette 8.000-10.000 ekstra praktikpladser.

Læringskonsulenterne

Piger der skriver

- tilbyder praksisnær viden, inspiration og målrettet vejledning til kommuner og skoler

Erhvervsuddannelser

Elev i værksted

- om de nye erhvervsuddannelser og de muligheder, de rummer.

Inklusion

Inklusion

- fakta, regler, organisering og understøttende initiativer.

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

skole

En ekspertgruppe giver 1. marts anbefalinger til, hvordan uddannelsessystemet kan tilrettes de unges behov, så flere unge får en erhvervsuddannelse uden forsinkelser.