Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

95-procent-målsætning

Danmark skal rustes til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor skal 95 procent af en ungdomsårgang gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det er 95-procent-målsætningen.

Her på siden får du overblik over, hvad 95-procent-målsætningen indebærer og hvilke politiske aftaler, der danner grundlag for den.

Fra grundskolen til ungdomsuddannelserne

For at opfylde den ambitiøse målsætning er det ikke nok at betragte ungdomsuddannelserne isoleret. Grundskolen og vejledningen i grundskolen er vigtige medspillere. Derfor har regeringen sat initiativer i gang inden for grundskolen, vejledningen og erhvervsuddannelserne. Alle initiativerne har til formål at arbejde for, at 95-procent-målsætningen bliver opfyldt. Hvis du klikker på et af nedenstående områder, kan du se, hvilke initiativer der er sat i gang på området.

Grundskolen:

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen

Vejledning:

95-procent-målsætningen inden for vejledningsområdet

Erhvervsuddannelserne:

Bred aftale om praktik til de unge på erhvervsuddannelserne

Faglært til fremtiden

Profilmodellen

Profilmodellen udarbejdes én gang om året og bruges til at evaluere udvalgte uddannelsespolitiske målsætninger i regeringsgrundlaget, for eksempel at 95 procent af alle unge skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015.

Prognose for uddannelsesniveau i løbet af 25 år

Profilmodellen er en avanceret prognose, som fremskriver udviklingen i uddannelsesniveauet for en given ungdomsårgang. I profilmodellen beregnes en gang årligt en ungdomsårgangs samlede uddannelsesstatus fra de går i 9. klasse og 25 år frem. Beregningerne foretages under antagelse af, at 9. klasseeleverne i de enkelte årstal på deres vej gennem uddannelsessystemet vil have samme adfærd (for eksempel fuldførelsesprocenter og overgangssandsynligheder mellem de forskellige uddannelser), som er kendt i fremskrivningsåret.

Udviklingen i uddannelsesniveau i løbet af de 25 år bliver også analyseret ud fra en række variable som køn, etnisk herkomst og valg af uddannelsesretning. Udviklingen er fordelt geografisk, så man kan se fremskrivninger for henholdsvis hele landet, regionerne og kommunerne.
Læs mere om profilmodellen.

Kontakt

 • Kristine Flagstad

  Kristine Flagstad
  Chefkonsulent
  Departementet
  krfla2@uvm.dk
  Tlf. 3392 5221

 • Tine Høtbjerg Henriksen
  Chefkonsulent
  Styrelsen for It og Læring
  tine.hotbjerg.henriksen@stil.dk
  Tlf. 8937 6622

  Tekniske spørgsmål vedrørende statistik.

Læs mere om ungdomsuddannelserne