Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

25 millioner kroner til at forbedre børns trivsel og læring i dagtilbud

[08.02.2013]

Som led i en ny udbudsrunde afsætter Ministeriet for Børn og Undervisning 25 millioner kroner til at udvikle og kvalificere den pædagogiske indsats i dagtilbud og skabe ny forskningsbaseret viden. Ansøgninger skal sendes til Socialstyrelsen.

Det er afgørende, at alle dagtilbud arbejder kvalificeret og målrettet med børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer. Det er vigtigt for børnenes hverdag i dagtilbuddet med leg, venner og mødet med nye spændende udfordringer. Samtidig har det også betydning for, at børnene har gode forudsætninger og lyst til at lære mere, når de skal begynde i skole.

Derfor opfordrer Ministeriet for Børn og Undervisning og Socialstyrelsen kvalificerede ansøgere, der kan lede et stort ambitiøst forandringsprojekt, hvor der tilknyttes følgeforskning, til at søge opgaven med at udvikle og lede udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.

Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud skal understøtte og kvalificere det pædagogiske personale, så de har de bedst mulige forudsætninger, kompetencer og viden for at arbejde med børns trivsel og læring.

Målet er, at alle børn i dagtilbud trives og lærer.

”Målet er, at alle børn i dagtilbud trives og lærer. Det giver livsduelige børn og klæder dem på til en god skolestart. Derfor skal vi i fællesskab sørge for at give det pædagogiske personale de bedste muligheder for at løfte opgaven. Udviklingsprogrammet skal bidrage til, at dagtilbud arbejder mere målrettet med pædagogisk didaktik, forældreinvolvering, ledelse og it, og vi får solid forskningsbaseret viden om, hvad der virker, og hvordan vi kan gøre en forskel for børnene,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Beløbsrammen er maksimalt kroner 25.000.000 eksklusiv moms, og projektperioden løber fra kontraktindgåelse til den 1. december 2016.

Frist for aflevering af ansøgning til Socialstyrelsen er den 10. april 2013 klokken 12.00. 

Ansøgning sker via Socialstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

 • Charlotte Meibom
  Specialkonsulent
  Departementet
  chmei3@uvm.dk
  Tlf. 3392 5380

 • Karen Tidemann
  Presse- og Kommunikationschef
  Departementet
  kt@uvm.dk
  Tlf. 3392 5098
  Mobil 2240 0930