Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Næsten halvdelen af eleverne i skolepraktik får praktikplads i løbet af et år

[01.02.2016]

Andelen af ordinære uddannelsesaftaler på skoler med praktikcenter er faldet, men korte aftaletyper kan være springbræt for en praktikplads i en virksomhed. Det viser en ny evaluering af det praktikpladsopsøgende arbejde i praktikcentrene.

EVA har gennemført en opfølgende evaluering af praktikcentrene, som fokuserer på det praktikpladsopsøgende arbejde på centrene.

Evalueringen kortlægger omfanget af skolepraktik og udviklingen i de forskellige uddannelsesaftaler for praktikcenterelever samt forhold, der er vigtige i praktikcentrenes arbejde med at fremskaffe praktikpladser og understøtte elevernes vej mod en uddannelsesaftale.

Evalueringen viser, at i den tid praktikcentrene har eksisteret, er andelen af elever, der starter i praktikcenter efter afsluttet grundforløb stort set uændret.

Evalueringen viser desuden, at 45 procent af praktikcentereleverne får en uddannelsesaftale i løbet af det første år, de er i praktikcenter.

Siden praktikcentrenes etablering i september 2013, er der overordnet set sket et fald i antallet af almindelig ordinære uddannelsesaftaler, mens korte aftaler og delaftaler er steget.

Evalueringen peger på, at en måde for eleverne til at få foden inden for på en virksomhed kan være at deltage i virksomhedsforlagt undervisning eller indgå en delaftale mhp. at indgå en længere uddannelsesaftale. Ledelsen af praktikcentrene endvidere spiller en vigtig rolle ved at sætte en tydelig ramme for centrenes praktikpladsopsøgende arbejde, fx ved at anvende nøgletal som opfølgning på arbejdet.

Fakta:

 

Kontakt

 • John Torben Larsen

  John Torben Larsen
  Chefkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  jolar1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5418