Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Baselinemåling giver solidt grundlag for vurdering af reformens virkning

[25.01.2016]

Et omfattende forskningsprojekt om implementering og virkninger af erhvervsuddannelsesreformen er blevet indledt med en baselinemåling af erhvervsuddannelserne, før reformen trådte i kraft. Da baselinemålingen afspejler reformens indsatser, giver den et solidt grundlag for at vurdere virkningerne af reformen.

Forskningsprojektet om implementering og virkningerne af erhvervsuddannelsesreformen blev indledt med en baselinemåling for at etablere et grundlag for at vurdere effekten af reformen. Baselinemålingen er foretaget på grund- og hovedforløb i skoleåret 2014-2015, det vil sige før reformen trådte i kraft, og fokuserer på de forhold i erhvervsuddannelserne, der er relevante for at følge implementering og virkninger af indsatser i reformen. Den første rapport fra baselinemålingen drejer sig om elevers, læreres og lederes oplevelser af erhvervsuddannelsernes grundforløb i 2014.

I målingen er der blandt andet blevet spurgt om, hvordan elever og lærere før reformen oplevede det faglige niveau for at kunne følge, hvordan det går med at nå målet om, at erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Resultaterne viser, at eleverne overordnet er tilfredse med det faglige niveau, men at der er en gruppe elever, som mener, at det faglige niveau er for lavt.

Baselinemålingen har også fokuseret på ungdomsuddannelsesmiljøet, herunder på motion og bevægelse. Her viser resultaterne, at tilfredsheden med ungdomsuddannelsesmiljøet er betydeligt større på de merkantile uddannelser (83 % af eleverne) end på de tekniske (57 %) og social- og sundhedsuddannelserne (44 %). Til gengæld er sosu-eleverne de mest aktive, når det kommer til motion og bevægelse. Her dyrker tre fjerdedele af eleverne på sosu motion og bevægelse som en del af undervisningen. Det gælder kun for en fjerdedel af eleverne på de tekniske uddannelser og for 16 procent på de merkantile uddannelser.

Fakta

 • Forskningsprojektet om implementering og virkninger af eud-reformen gennemføres af KORA i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut og Danmarks Statistik, i perioden 2014-2020. Forskningsprojektet indeholder en baselinebaselinemåling, der drejer sig om elevers, læreres og lederes opfattelser og oplevelser af erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb før reformens ikrafttræden.
 • Baselinemålingen blev gennemført i skoleåret 2014-2015 og er baseret på surveyundersøgelser blandt elever, lærere og ledere på alle landets erhvervsskoler samt casestudier med interviews med elever, lærere og ledere på seks erhvervsskoler.
 • Næste rapport i projektet drejer sig om resultaterne af baselinemåling på erhvervsuddannelserne hovedforløb før reformens ikrafttræden.
 • Dataindsamlingen til reformprojektet, hvor implementering og virkninger af reformen undersøges, gik i gang i august 2015.
 

Kontakt

 • Vibe Aarkrog

  Vibe Aarkrog
  Chefkonsulent
  Departementet
  viaar1@uvm.dk
  Tlf. 3392 7334