Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

It-pulje på 10 millioner kroner til elever med særlige behov

[21.02.2013]

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har med en it-pulje på 10 millioner kroner valgt at støtte tre projekter med fokus på nye læringsformer og digitale læremidler, som er vigtige redskaber til undervisningsdifferentiering og inklusion.

Folkeskolen skal i de kommende år inkludere flere elever med særlige behov, og lærerne har derfor brug for mere viden om, hvilke læringsformer og digitale læremidler, der kan hjælpe eleverne.

Derfor har børne- og undervisningsminister Christine Antorini valgt at støtte tre projekter, der fokuserer på metoder til at inkludere eksempelvis ordblinde og børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser.

”Digitale læremidler er vigtige redskaber til undervisningsdifferentiering, som kan anvendes på alle skoler – meget gerne fra 0. klasse, så lærerne kan få hjælp til at inddrage alle elever i undervisningen. Det er en rigtig spændende ide at udvikle en ’toolbox’, der kan hjælpe elever, der ellers har svært ved at koncentrere sig, så de kan deltage i undervisningen i klassen,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Projekterne finansieres via satspuljen og retter sig mod fagligt svage elever og elever med særlige behov.

De tre projekter:

 • Projektet ”i-DIDAKT” retter sig mod inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Hvilke it- og didaktiske værktøjer virker? Udvikling af en ’toolbox’ som kan anvendes og sammensættes afhængigt af den enkelte klasses, elevs, lærers eller forælders behov i forhold til inklusion. Projektet afsluttes i 2015.
 • Projektet ”Kompenserende it-hjælpemidler i grundskolen” skal blandet andet se på tildeling af it-rygsække og undersøge, hvilken effekt brug af it-hjælpemidler har på læsesvage elevers fortsatte læse- og sprogudvikling. Projektet afsluttes i 2016.
 • ”Tidlig læseindlæring” er et projekt, som vil udvikle og afprøve et iPad-baseret redskab til understøttelse af tidlig læsetilegnelse og undervisningsdifferentiering i 0. klasse. Projektet afsluttes i 2014.

Derudover er der også i forbindelse med udmøntningen af puljen til digitale læremidler fokus på, hvordan digitale læremidler i højere grad kan understøtte muligheden for inklusion og undervisningsdifferentiering. Puljen er et led i regeringen og KL’s satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen og administreres af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Fakta

Om puljen

Der var i 2012 under satspuljen afsat 10 millioner kroner til en ansøgningspulje rettet mod fagligt svage elever og elever med særlige behov. Midlerne var målrettet projekter, som tog afsæt i udvikling af nye digitale læringsformer samt anvendelse af it-baserede redskaber til at styrke undervisningsdifferentieringen.

Puljen blev udmøntet i december 2012.

Om samarbejdspartnerne

”i-DIDAKT” gennemføres i en konsortie- og samarbejdsløsning udmøntet i det tværuniversitære forskningskonsortium omkring Master i ikt og læring (MIL). På uddannelsessiden deltager Favrskov Kommune, Horsens Kommune og Herning Kommune.

Projektet ”Kompenserende it-hjælpemidler i grundskolen” gennemføres af Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik i samarbejde med Norddjurs kommune.

”Tidlig læseindlæring” med udvikling og afprøvning af et iPad-baseret redskab til understøttelse af tidlig læsetilegnelse og undervisningsdifferentiering i 0. klasse gennemføres af Københavns Universitet, Center for Læseforskning i samarbejde med kommuner med iPad-udstyr.

Kontakt

 • Line Knudsen

  Line Knudsen
  Chefkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  liknu1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5252

 • Karen Tidemann
  Presse- og Kommunikationschef
  Departementet
  kt@uvm.dk
  Tlf. 3392 5098
  Mobil 2240 0930