Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Den nye nordiske skole til debat i e-magasin

[11.09.2013]

Hvad er det særligt nordiske? Nyt e-magasin til lærere, pædagoger, ledere og andre praktikere udfolder og udfordrer den pædagogiske praksis i Norden.

Forsiden på publikationen Den nye nordiske skole

Hvad er det særlige, vi kan i Norden i dannelsen og uddannelsen af vores børn og unge? Hvilke forskelle er der? Hvordan oplever uddannelsestænkere i Korea og USA nordiske børne- og skolemiljøer? E-magasinet ”Den nye nordiske skole – et nordisk perspektiv på dagtilbud, skole og uddannelse” tager spørgsmålene op om den fællesnordiske tradition og ikke mindst den fornyelse, der skal til for vedvarende at danne skole internationalt.

”Med dette magasin sætter vi skarpt på både det fælles og det, der bør fornys, så vi forandrer sammen. Der er ikke en endegyldig facitliste til den nordiske tilgang til vores børn og unge. Den skal hele tiden udvikles gennem debat og gennem forandring af praksis lige fra vuggestue til ungdomsuddannelser. Magasinet er derfor en appetitvækker til den videre debat om Ny Nordisk Skole,” siger undervisningsminister Christine Antorini, der har skrevet lederen til magasinet.

Ekspertviden og indblik i praksis

I centrum for debatten er en række uddannelseseksperter, der i magasinet går kritisk til spørgsmål som: Giver det mening at se på en særlig nordisk fagdidaktik? Hvordan videreudvikler vi nordiske læringsmiljøer inden for blandt andet udeskole og it-pædagogik – både for de små børn og de unge? Hvordan videreudvikler vi det fysiske læringsrum både ude og inde med inspiration fra ny nordisk arkitektur?

Magasinet byder også på indblik i dagligdagens praksis med reportager fra en række Ny Nordisk Skole-institutioner, herunder daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Fælles for dem er, at de har taget Ny Nordisk Skoles netværkstanke til sig og fundet sammen med institutioner i lokalområdet for at løse fælles udfordringer.

Opsamling på Sorø-mødet

Årets Sorø-møde, der fandt sted i dagene 6.-8. august 2013, havde fokus på ledelse og medledelse på vej mod fremtidens folkeskole. Ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den pædagogiske praksis er et af dogmerne for Ny Nordisk Skole. Det nye e-magasin følger op på mødet med to sider dedikeret til det konkrete tema.

Seks temaer

”Den nye nordiske skole – et nordisk perspektiv på dagtilbud, skole og uddannelse” tager udgangspunkt i seks temaer:

Nordiske værdier
Nordiske læringsmiljøer
Norden set udefra
Rum og arkitektur
Debatten om Ny Nordisk Skole
At skabe forandring

Klik her for at læse magasinet i pdf-format

Klik her for at læse magasinet i pdf-format (e-pages)

Klik her for at læse magasinet i e-pub-format (til tablets)

Kontakt

Læs magasinet