Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Satspuljeforlig: Udsigt til retskrav på test for ordblindhed

[28.10.2015]

Partierne bag satspuljen har nu indgået en aftale om fordeling af satspuljemidlerne. Den betyder, at der er afsat i alt 54,8 millioner kroner i perioden 2016-2019 til initiativer på Ministeriet for Børn, undervisning og Ligestillings område.

Aftalen om udmøntning af satspuljen for 2016 på dagtilbuds- og undervisningsområdet er faldet på plads. Den indeholder blandet andet en indsats, der skal forbedre mulighederne for at identificere elever med ordblindhed. Det sker ved at indføre et retskrav på test for ordblindhed.

"Med aftalen er der udsendt et klart signal om, at elever med ordblindhed skal identificeres tidligt, fordi vi ved, at det er alfa omega i forhold til at give elever med ordblindhed den bedst mulige undervisning og en bedre skolegang," siger børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby. 

Som en del af aftalen er der også afsat midler til turboforløb, der er kortere intensive læringsforløb til fagligt udfordrede elever. Projektet skal give eleverne et skub til at komme på niveau med klassekammeraterne. Et forsøgsprogram skal understøtter skolerne i at anvende turboforløb samtidig med, at der udvikles sikker viden om, hvad der virker, og hvordan det forankres i kommunerne bedst muligt. Derudover er der med aftalen afsat midler til et korps af pædagogiske praksiskonsulenter. De skal i dialog med det pædagogiske personale i dagtilbud fremme virksomme metoder om læring og trivsel. 

"Med turboforløbene kan vi hjælpe endnu flere børn og unge til at få den ekstra hjælp der skal til for, at de klarer sig godt i grundskolen og kommer videre i en ungdomsuddannelse. Allerede i dagtilbuddene lægges sporene til den senere skolegang. Derfor vil vi med de pædagogiske praksiskonsulenter forbedre udsatte børns læring og trivsel i dagtilbud," siger Ellen Trane Nørby. 

Satspuljepartierne omfatter regeringen (Venstre) samt Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet aftale som led i de centrale finanslovforhandlinger.

Fakta

Med aftalen er der afsat midler til, at forbedre det faglige grundlag for udredning af ordblindhed, blandt andet med henblik på at sikre bedre samspil mellem de nuværende tests på området. Regeringen vil på bagrund af dette søge tilslutning til en ændring af folkeskolelovgivningen, hvorefter forældre og elever én gang i en elevs skoleforløb gives retskrav på gennemførelse af test til udredning af ordblindhed. Der afsættes i alt 1,0 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. 

Der er endvidere afsat 20,8 mio. kr. i perioden 2016-2019 til turboforløb til fagligt udfordrede elever. Projektet bygger på erfaringer med intensive læringsforløb for fagligt udfordrede elever. Projektet skal understøtte skolernes intensive læringsforløb, samtidig med, at der udvikles sikker viden om, hvad der virker, og hvordan det forankres i kommunerne bedst muligt, så der opnås den største og mest vedvarende effekt på elevers læring. 

Endeligt er der i satspuljeaftalen afsat 23,0 mio. kr. i perioden 2016-2019 til et korps af pædagogiske praksiskonsulenter, der skal medvirke til at bryde negativ social arv for udsatte børn ved at fremme og forankre viden og handlekompetencer hos det pædagogiske personale i dagtilbuddene.

Kontakt

 • Sine Frederiksen

  Sine Frederiksen
  Kontorchef
  Departementet
  sifre1@uvm.dk
  Tlf. 3392  5117

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)