Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Udvalg skal sikre bedre samspil mellem skole og fritidsliv

[04.02.2016]

Et nyt udvalg skal undersøge, hvordan skoletid og fritidsliv spiller sammen. Udvalget skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man sikrer en god balance mellem skole og fritid og indsamle gode eksempler til inspiration for landets skoler og kommuner.

Det første år med folkeskolereformen tegner et billede af, at der er udfordringer med at skabe en god balance mellem længden på skoledagen og elevernes fritid. Samtidig er der brug for, at forenings- og kulturlivet og det omgivende samfund spiller en større rolle i skoletiden som en del af den åbne skole.

På tværs af kommuner og skoler er der stor forskel på de erfaringer, der er høstet i arbejdet med at implementere den længere og mere varierede skoledag. Nogle steder er man kommet godt fra start med tætte samarbejder mellem fx den lokale idrætsklub, den kommunale ungdomsskole og skolen. Det sikrer, at eleverne kan nå til deres fritidsinteresser, og at de får en mere varieret undervisning i eksempelvis idræt. Andre steder meldes der om manglende samspil.

Regeringen ønsker at styrke samspillet mellem skole og fritidstilbud. Derfor har ministeren for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby taget første skridt og nedsat et udvalg, der skal kvalificere det videre arbejde på området.

”Der ligger en masse uudnyttede ressourcer i vores lokalsamfund. Pædagogen i SFO’en, træneren i idrætsklubben og bibliotekaren på det lokale bibliotek har alle noget at tilbyde i forhold til at styrke vores børns kompetencer, deres tro på sig selv og deres evner. Det kan ske såvel i skoletiden som i fritiden – det ene må ikke spænde ben for det andet. Derfor er godt samspil helt centralt,” siger Ellen Trane Nørby.

Udvalget skal både forholde sig til de muligheder og udfordringer, som ligger i det konkrete samspil mellem skole og fritidstilbuddene i folkeskolen – såvel inden for skoledagen som uden for skoledagen. Udvalget skal komme med konkrete input til, hvordan skoler, fritidsliv og kommuner i højere grad kan understøtte samspil mellem skole og fritidstilbud.

Udvalget vil bestå af folkeskolens parter og en række centrale aktører fra foreningslivet, kultur- og fritidsområdet.

Udvalget forventes at afrapportere i august 2016.

Kontakt

 • Mette Birk

  Mette Birk Nielsen
  Fuldmægtig
  Departementet
  mebir1@uvm.dk
  Tlf. 3392  5440