Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

67 kommuner kan gå i gang med forsøg med konfirmations­forberedelse

[05.02.2016]

Forsøget giver skolerne en fleksibilitet, når de skal strukturere skoledagen til gavn for både de elever, som deltager i konfirmationsforberedelse, og de elever, som i stedet vælger at deltage i den understøttende undervisning.

I september 2015 gav minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, landets kommuner mulighed for at søge om at deltage i et rammeforsøg med at lægge konfirmationsforberedelse i noget af den tid, der ellers er afsat til den understøttende undervisning.

Af de 73 kommuner, som har ansøgt om at deltage i rammeforsøget med konfirmationsforberedelse, har 67 kommuner fået godkendelse til at gennemføre forsøget.

”Der har været en enorm interesse for at deltage i forsøget. Det viser med stor tydelighed, at skolerne har haft udfordringer med at få lagt konfirmationsforberedelsen inden for normal skoletid. Kommunerne har haft gode pædagogiske grunde for at deltage i rammeforsøget, som eksempelvis at få plads til mere to-voksenundervisning og lave særlige forløb for dem, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen. Jeg vil nu se på muligheden for at lave en permanent løsning i tråd med den, som forsøget giver mulighed for,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby.

I listen til højre kan man læse, hvilke kommuner der er godkendt til at gennemføre forsøget.

Fakta om rammeforsøget

Forsøget skal klarlægge, i hvilket omfang det har en gavnlig effekt på elevernes faglige og alsidige udvikling at give skolerne erfaringer med at placere konfirmationsforberedelsen i tid, der ellers er afsat til den understøttende undervisning i løbet af skoledagen.

Forsøget giver mulighed for at afkorte den samlede undervisningstid for så vidt angår understøttende undervisning i op til to timer ugentligt i 7. eller 8. klasse, afhængigt af hvilket klassetrin konfirmationsforberedelsen lægges på i perioden for konfirmationsforberedelsen.

Skolerne skal tilbyde et frivilligt tilbud om understøttende undervisning til de elever, som ikke ønsker at gå til konfirmationsforberedelse.