Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Regeringen indgår aftale om vækst i hele Danmark

[09.02.2016]

Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række initiativer til gavn for vækst og udvikling i hele Danmark. Aftalen indeholder finansiering af initiativer, der skal styrke erhvervsuddannelseselevers mulighed for at finde praktikpladser og forsøg med fjernundervisning i folkeskolen.

Regeringen fremlagde i november 2015 et udspil om Vækst og udvikling i hele Danmark med det formål at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret og relevant arbejdskraft.

På Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område var der i udspillet afsat midler for i alt 40 millioner kroner i 2016-2019 til fire initiativer.

Regeringen vil:

  • gøre det nemmere at oprette grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning, så flere unge får kortere vej til uddannelse
  • styrke muligheden for, at flere elever kommer i praktik hos virksomheder ved at give mulighed for dels at dække bolig- og transportudgifter under praktik i det tyske nærområde
  • styrke virksomheders mulighed for at ansætte elever gennem tilskud til at bo på erhvervsskolers kostafdelinger for elever i virksomhedspraktik i tyndt befolkede områder
  • undersøge mulighederne for at styrke folkeskolen uden for de større byer ved at iværksætte forsøgsordninger med fjernundervisning af elever for at identificere potentialer og barrierer.

Alle fire initiativer er nu finansieret som del af den politiske aftale.

”Med vores vækstudspil præsenterede vi en række forslag, der skal være med til at styrke praktikpladsmulighederne i yderområder og sikre undervisning og dagtilbud af høj kvalitet i hele Danmark. Nogle af initiativer koster penge, og nu har aftalepartierne prioriteret at finde penge til de forslag. Nu kan vi få initiativerne i gang, så de kan gøre gavn ude i den virkelige verden,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby.

Den politiske aftale vedrører de initiativer, der er forbundet med udgifter for staten. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling arbejder parallelt med at gennemføre de initiativer på ministeriets området fra vækstudspillet, der ikke indebærer merudgifter.

Kontakt