Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Søg om vejledning og støtte hos lærings­konsulenterne

[12.02.2016]

Kommuner og skoler kan frem til 15. marts søge om hjælp til det daglige arbejde med udvikling af folkeskolen hos læringskonsulenterne fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Nu tilbyder læringskonsulenterne vejledning og støtte til arbejdet med udvikling af folkeskolen i det kommende skoleår.

Kommuner og skoler kan søge om kortere eller længerevarende former for hjælp og vejledning til skoleåret 2016/17 - fra akut hjælp via en hotline, over klippekort til målrettet sparring, til tema- og vejledningsforløb af op til et års varighed.

Vejledningen er baseret på praksiserfaringer og forskningsbaseret viden og tager udgangspunkt i kommunens eller skolens egne behov. I år deltager mere end 1500 lærere, pædagoger, ressourcepersoner og skoleledere i 21 forskellige temaforløb med fire kursusdage, mens læringskonsulenterne i 34 vejledningsforløb samarbejder med kommuner og enkeltskoler om udviklingen gennem et helt skoleår. Deltagerne har generelt være glade for vejledningen, og læringskonsulenterne har brugt de mange erfaringer til at udvikle vejledningstilbuddene for det kommende skoleår.

I skoleåret 2016/17 kan kommuner og skoler søge om vejledning indenfor temaerne:

 • Organisering af skoledagen med fokus på variation
 • Læringsmålstyret undervisning i fagene
 • Læringsmålstyret undervisning for specialskoler og specialklasserækker
 • Det nye fag håndværk og design
 • Læringsledelse
 • Lokal kapacitetsopbygning: Det pædagogiske læringscenter og ressourcepersoners rolle
 • Kvalitetsudvikling baseret på data og viden
 • Modtagelsesklasser og undervisning af tosprogede elever
 • Inklusion
 • Antimarginalisering, demokrati og medborgerskab

Ansøgningsfristen for at ansøge om kommunale vejledningsforløb og temaforløb er den 15. marts 2016. Læringskonsulenternes øvrige vejledningstilbud vil løbende blive tildelt interesserede skoler og kommuner. Dagtilbud og fritidstilbud kan også søge om vejledningen inden for inklusion.

Læs mere på læringskonsulenternes hjemmeside om de forskellige vejledningstilbud. Ansøgningsmaterialet er også tilgængeligt på læringskonsulenternes hjemmeside.

Se også aktuelle informationsmøder og konferencer om blandt andet vejledningstilbuddene i skoleåret 2016/17 og nye prøveformer i læringskonsulenternes arrangementskalender.

Fakta

Læringskonsulentkorpset blev oprettet i 2014 og arbejder med afsæt i folkeskolereformen på at udvikle folkeskolen.

Skoler og kommuner kan frem til den 15. marts 2016 søge om forskellige vejledningstilbud og få sparring i skoleåret 2016/17.

Dagtilbud og fritidstilbud kan også søge om vejledning til deres inklusionsarbejde.

Kontakt

 • Ulla Moerup Dall

  Ulla Mørup Dall
  Teamleder
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  uldal1@stukuvm.dk
  Tlf. 2528 4853