Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

I dag sættes den årlige trivselsmåling i folkeskolen i gang

[11.01.2016]

Der er en tæt sammenhæng mellem elevernes trivsel og deres læring. Derfor er der med folkeskolereformen sat et mål om at, at elevernes trivsel skal styrkes. I dag igangsættes den årlige trivselsmåling i folkeskolen.

Trivselsmålingen er obligatorisk for elever i folkeskolens 0.-9. klasse, og den foregår fra i dag og frem til den 31. marts. Det er frivilligt for folkeskolerne, hvornår de gennemfører trivselsmålingen inden for denne periode.

Med trivselsmålingen får skolerne konkret viden om trivslen blandt skolens elever. Resultaterne fra målingen giver både et billede af, hvor det går godt trivselsmæssigt, og hvor der er behov for en indsats for at styrke elevernes trivsel enten på hele skolen, på det enkelte klassetrin eller i den enkelte klasse. 

Skolerne kan sammenholde årets resultater med resultaterne fra 2015, hvor den første obligatoriske trivselsmåling blev gennemført. Målingen kan dermed give skolerne et billede af, om den trivselsfremmende indsats, der er igangsat på skolerne i løbet af det seneste år, har haft den ønskede effekt.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udviklet vejledningsmaterialer, som skolerne kan anvende i planlægningen, gennemførelsen og efterbehandlingen af trivselsmålingen. Disse materialer kan findes på EMU’en, og de bliver løbende suppleret med nye materialer.