Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Minister vil ændre holdningen til ordblinde

[02.03.2016]

40 eksperter og praktikere på ordblindeområdet mødes i dag med Ellen Trane Nørby for at diskutere, hvordan de sikrer, at ordblinde får samme muligheder som andre. Arbejdet skal munde ud i et nyt ordblindeudspil i foråret.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, har inviteret 40 eksperter og praktikere på ordblindeområdet ind til et møde i dag. Her vil de blandt andet diskutere, hvordan man ændrer opfattelsen af ordblinde, sikrer god undervisning af ordblinde med brug af de nyeste teknologier, og at lovgivningsmæssige barrierer fjernes, så ordblinde kan præstere på deres reelle niveau.

Mødet skal munde ud i et ordblindeudspil for børn, unge og voksne, som vil blive lanceret i løbet af foråret.

”Selv om der har været fokus på de ordblinde de senere år, er der stadig nogle, der fx i skolen eller på arbejdspladsen bliver mødt med opfattelsen af, at de bare skal tage sig sammen. Derudover bliver det nogle gange opfattet som snyd, når ordblinde bruger hjælpemidler til prøver. Den holdning skal vi have ændret. Jeg har derfor sat et udviklingsarbejde i gang, der skal sikre, at ordblinde møder anerkendelse af de udfordringer, de har, og får den hjælp, de har behov for,” siger Ellen Trane Nørby.

For et år siden lancerede Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en tværgående ordblindetest. Testen bidrager til, at alle børn, unge og voksne identificeres på samme grundlag – uafhængigt af, hvor i uddannelsessystemet de er, og hvor de bor. Kommunerne har taget godt imod testen, og 97 af landets kommuner bruger testen i dag.

Ministeren bemærker da også, at der på flere punkter inden for feltet er en positiv udvikling i gang. Særligt når det kommer til at identificere de ordblinde.

”Der er over de senere år sat fokus på ordblindeområdet, og vi har sammen med sektoren udarbejdet værktøjer, der er med til at sikre, at ordblinde får samme tilbud og muligheder landet over. Men vi skal videre – arbejdet er bestemt ikke i mål,” siger Ellen Trane Nørby.

Kontakt

 • Helene Hoff
  Chefkonsulent
  Departementet
  hehof1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5536

 • Mikkel Rydzy
  Pressesekretær
  Departementet
  miryd1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5240