Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ny rapport kortlægger viden om forebyggelse af radikalisering i skoleregi

[10.03.2016]

Der er flere områder, hvor skoler og kommuner med fordel kan sætte ind i kampen mod radikalisering. Det viser en ny rapport udarbejdet for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Terrorangrebet i Paris i efteråret, i Købehavn i februar sidste år og en lang række andre angreb har aktualiseret, at vi forholder os til, hvordan undervisningssystemet kan bidrage til, at børn, unge og voksne bliver socialiseret til at begå sig i et samfund som det danske og ikke bliver marginaliseret socialt, politisk og religiøst.

En ny rapport, der kortlægger viden om forebyggelse af radikalisering på uddannelsesområdet, viser, at det kan betale sig at gøre en indsats i skolen. For eksempel har det på den korte bane betydning, at der i undervisningen arbejdes med at oplyse om og sikre kompetence til at deltage i samfundet på demokratisk vis og skabe forståelse og tolerance for andre og deres synspunkter. Skoler kan også spille en rolle i at give elever en oplevelse af inklusion i skolen og klassen og med tillidsfuld kontakt med elever skabe rum for dialog, refleksion og kritisk tænkning. Og samtidig kan fokuseret arbejde med relevante emner som demokratiforståelse, menneskerettigheder, konflikt og konfliktløsning også have betydning.

”Skoler har ikke blot et ansvar, men også en oplagt mulighed for at arbejde med demokratisk dannelse, medborgerskab, tolerance og menneskerettigheder. Når vi nu ved, at vi i skolen kan være med til at modvirke radikalisering og ekstremisme, er det vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at have fokus på de områder i undervisningen,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Rapporten og dens konklusion skal være med til at underbygge ministerens initiativ om, at der skal iværksættes en række konkrete indsatser på undervisningsområdet, der skal bidrage til forebyggelse af radikalisering. Det drejer sig om:

  • en temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab i det danske undervisningssystem, hvor eleverne får konkrete erfaringer med demokratiet i praksis
  • materiale til EMU’en om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
  • opkvalificeringsforløb til udvalgte læringskonsulenter i forhold til at rådgive og vejlede om radikalisering og ekstremisme
  • formidling af eksisterende materiale fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration på EMU’en, så lærere og øvrige aktører rundt om skolen kan anvende det
  • en opdatering af den eksisterende vejledning om sikkerhed og kriseberedskab.

Danmark er blandt de bedste til at udvikle eleverne til aktive medborgere og til at give dem gode sociale kompetencer. Med folkeskolereformen er der sat særligt fokus på, at skolen sammen med forældrene skal fremme elevernes alsidige udvikling og dannelse, så de er godt rustet til deres fremtidige liv som samfundsborgere i Danmark og evner at forstå og deltage i demokratiske processer.

Kontakt