Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Regeringen giver kommuner mere fleksible rammer for integrationsindsatsen

[18.03.2016]

Europa står over for store udfordringer med de massive flygtningestrømme, som i de seneste år har gjort, at Danmark har modtaget et historisk højt antal flygtninge. Hvis integrationen af de mange flygtninge skal blive en succes, er det afgørende, at alle dele af det danske samfund hjælper med at løfte udfordringen.

En vigtig vej til succesfuld integration starter i dagtilbuddene og går gennem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Derfor har regeringen og KL indgået en aftale, som blandt andet skal sikre kommunerne mere fleksibilitet i integrationsindsatsen og forbedre kommunernes muligheder for at stille uddannelsesmuligheder til rådighed for de mange nytilkomne.

”Vi befinder os lige nu i en ekstraordinær situation, og kommunernes udfordringer med at sikre den bedst mulige integration af de mange nytilkomne er til at tage og føle på. Derfor giver vi med aftalen med KL kommunerne bedre rammer til integrationsindsatsen ved blandt andet at hæve loftet for elever i modtagelsesklasser og sætte en informationsindsats i gang om kommuners muligheder for at bruge arbejdsmarkedsuddannelser til flygtninge. Det er nødvendigt med mere fleksibilitet for, at integrationen kan lykkes,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Med aftalen bliver klasseloftet for modtagelsesklasser hævet fra 12 til 15 elever og op til 18, hvis eleverne overvejende har samme sproglige baggrund. Kommunerne får også mulighed for at etablere et særligt undervisningstilbud som alternativ til modtagelsesklasser. Det giver kommunerne mere fleksible rammer for at tilrettelægge undervisningstilbud i grundskolen.

På dagtilbudsområdet vil kommunerne med aftalen i en midlertidig periode få større mulighed for selv at tilrettelægge sprogstimuleringsindsatsen for flygtningebørn, som ikke går i dagtilbud.

Det er også aftalt, at der igen åbnes for, at AMU-udbyderne kan udlicitere generelle og tværgående arbejdsmarkedsuddannelser til godkendte sprogcentre. Ligeledes vil regeringen yderligere understøtte kommunernes brug af AMU-branchepakker, der kan give flygtningene de nødvendige kompetencer til at udføre en specifik arbejdsopgave.

Læs hele aftalen her.

Kontakt

 • Michael Rosenørn de la Motte

  Michael Rosenørn de la Motte
  Specialkonsulent
  Departementet
  miros1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5573

 • Nynne Bisbjerg Himmelstrup
  Pressesekretær
  Departementet
  nyhim1@uvm.dk
  Tlf. 6188 4725