Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Udkast til ny lov om de gymnasiale uddannelser er nu sendt i høring

[26.08.2016]

Den 3. juni indgik en bred kreds af partier en aftale om styrkede gymnasiale uddannelser. Aftalen skal udmøntes i en ny fælles lov for alle de gymnasiale uddannelser. Udkast til denne lov er netop sendt i høring.

Reformen styrker elevernes faglighed, deres almene dannelse, skærper adgangsbetingelser og øger de unges muligheder for videre uddannelse. Lovudkastet skal danne grundlag for implementeringen af gymnasiereformen, der træder i kraft fra 2017/18.

Lovudkastet om de gymnasiale uddannelser er sendt i høring frem til slutningen af september. Det er planen, at et lovforslag herefter fremsættes i Folketinget i november måned. Loven træder i kraft i skoleåret 2017/2018, men adgangsforudsætningerne gælder først fra skoleåret 2019/20. Dog bliver det muligt allerede fra 2017/18 at starte på hf fra 9. klasse.

Gymnasiereformen indebærer, at de tre uddannelseslove for stx, hhx og htx samt hf skrives sammen til én lov. Det skal sikre enklere regler. Reformen medfører desuden ændringer i en række andre love, som også er sendt i høring i form af et følgelovforslag.

Læs lovforslaget her.

Kontakt

 • Annegrete Larsen

  Annegrete Larsen
  Kontorchef
  Departementet
  anlar3@uvm.dk
  Tlf. 3392 5437

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)