Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Undersøgelse af snyd ved prøverne på de gymnasiale uddannelser

[03.02.2016]

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennemført en landsdækkende undersøgelse af omfanget af snyd ved prøveterminerne maj/juni og august 2014 samt december/januar 2014/15. Undersøgelsen viser, at der ud af over 550.000 skriftlige og mundtlige prøver er 143 tilfælde, hvor en elev er blevet bortvist fra en prøve.

Både institutioner og lærere har udtrykt stigende bekymring for omfanget af snyd ved prøverne i gymnasiet. Derfor har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemført en undersøgelse blandt 218 institutioner, der har kortlagt omfanget af snyd ved de pågældende prøveterminer i 2014 og 2015.

Undersøgelsen viser, at der ifølge institutionerne ved de betragtede prøveterminer var 329 tilfælde, hvor der blev registreret en formodning om snyd ved en prøve. I 92 procent af tilfældene var der tale om en formodning om snyd ved en skriftlig prøve, mens der i 8 procent af tilfældene var tale om en formodning om snyd ved en mundtlig prøve. Institutionerne har registreret 143 tilfælde, hvor en elev blev bortvist fra en prøve ved de pågældende prøveterminer.

Der er forskel på, hvor ofte institutionerne oplever snyd. 43 procent af institutionerne har svaret, at der hverken har været formodninger om snyd eller bortvisninger som resultat af snyd på deres institution ved de pågældende prøveterminer, mens 57 procent anfører, at der har været én eller flere formodninger eller bortvisninger i forbindelse med prøverne i den periode.

”For nogle skoler er snyd et reelt problem, og jeg modtager løbende henvendelser fra lærere og institutioner, der er bekymrede over omfanget af snyd i den daglige undervisning og ved prøverne. Det er en bekymring, jeg tager alvorligt, og jeg vil derfor i den kommende tid i dialog med sektoren igangsætte en række initiativer, der skal være med til at bekæmpe snyd i de gymnasiale uddannelser,” siger minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby.

Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfattede de skriftlige og mundtlige prøver i prøveterminerne maj/juni 2014, august 2014 og december/januar 2015. Ministeriet har igangsat en tilsvarende undersøgelse af snyd i forbindelse med studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i de gymnasiale uddannelser.

Kontakt