Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Minister inviterer praktikere til at give indspark til regeringens kommende gymnasieudspil

[13.01.2016]

Undervisere, ledere og andre praktikere på gymnasieområdet skal hjælpe minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby med at skabe et endnu stærkere gymnasium. Derfor inviterer hun i dag alle praktikere til at deltage i et praktikerpanel.

Regeringen vil her i 2016 offentliggøre sit udspil til en gymnasiereform, der skal styrke fagligheden på de gymnasiale uddannelser, så de unge bliver klar til at læse videre.

Ministeren har det seneste halve år været rundt og besøge institutioner mange steder i landet for at samle input. Nu vil ministeren gerne inddrage praktikere yderligere for at få indspark til den kommende reform. Ministeren har derfor i dag i et brev inviteret undervisere, ledere og andre praktikere på gymnasieområdet til at deltage i et praktikerpanel, der skal være sparringspartner for ministeren, før regeringen offentliggør sit udspil. 

”Det er vigtigt for mig, at dem, der dagligt har deres gang på gymnasierne og dermed har førstehåndskendskab til de udfordringer, som de gymnasiale uddannelser står overfor, også får mulighed for at give deres bud direkte til mig på, hvad der skal til for, at vi i fremtiden får et endnu stærkere gymnasium. Jeg håber derfor, at undervisere, ledere og andre praktikere har lyst til at gå konstruktivt ind i dialogen,” siger undervisningsministeren.

Alle, der har lyst til at være med i praktikerpanelet, kan søge om at deltage. For at blive taget i betragtning skal man indsende 10 linjer om, hvordan der kan tages fat på en af de udfordringer, som regeringen har identificeret. Der udvælges på baggrund af de indsendte indlæg 12-15 personer, som inviteres til at deltage i panelet. 

Fakta

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at: ”De gymnasiale uddannelser skal gøre de unge klar til at læse videre, og det kræver et højt fagligt niveau. Derfor vil regeringen styrke fagligheden i de gymnasiale uddannelser. Vi vil blandt andet sætte adgangskrav, fokusere studieretningerne og gøre flere adgangsgivende fag obligatoriske.”

Regeringen har identificeret fem udfordringer, som en reform skal tage fat om:

 1. Et stigende antal unge vælger gymnasiet trods svag faglig baggrund og manglende motivation for videreuddannelse – og færre vælger en erhvervsuddannelse.
 2. Udfordringerne er særligt store på hf, hvilket giver sig udtryk i blandt andet dårligere eksamensresultater, større frafald og lavere videreuddannelsesfrekvens.
 3. Der er usikkerhed om udviklingen i studenternes faglighed, blandt andet fordi der ikke er en entydig definition af faglighed. 
 4. Overgangstiden til de videregående uddannelser er lang, blandt andet fordi mange studenter må supplere med gymnasiale suppleringskurser inden optagelse. 
 5. Mål og rammer for kvalitetsudvikling er upræcise.

Skriv et indlæg om, hvordan der kan tages fat på en eller flere af udfordringerne på gymnasieområdet. Indlægget må maksimalt være 10 linjer og skal sendes senest den 25. januar 2016 klokken 10 til praktikerpanel@uvm.dk. Husk at oplyse dine kontaktoplysninger, arbejdssted, og om du primært arbejder på stx, hhx, htx og hf.

Kontakt

 • Helene Hoff
  Chefkonsulent
  Departementet
  hehof1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5536