Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Gymnasieelever kommer med input til reform af gymnasiet

[09.03.2016]

I løbet af de seneste to uger har minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby fået input om fremtidens gymnasium fra eleverne selv. 12 gymnasieelever har både gennem Facebook-chat og et opfølgende telefonmøde med ministeren givet indspark til, hvordan de mener, fremtidens gymnasium skal se ud.

25. februar loggede 12 gymnasieelever og ministeren på en Facebook-gruppe til en chat om den reform af gymnasiet, som regeringen planlægger et udspil om. Eleverne fik mulighed for at komme med deres ærlige mening og dele konkrete erfaringer fra dagligdagen i gymnasiet med ministeren. Facebook-chatten varede en time og nåede ud over de tre udfordringer, vidt omkring. Lysten til at debattere fremtidens gymnasium var rigtigt stor blandt eleverne og ministeren fik mange gode forslag med på vejen.

”Der var gode overvejelser og forslag fra eleverne om, hvordan fremtidens gymnasium skal se ud. To vigtige debatter fra chatten handlede om, hvordan eleverne bedst muligt bliver klædt på til at vælge studieretning, og hvordan vi kan sørge for, at karakterpresset ikke fylder for meget i undervisningen” siger Ellen Trane Nørby.

Ellen Trane Nørby

2. marts mødte ministeren igen virtuelt de samme elever til et opfølgende og uddybende telefonmøde, hvor udfordringerne yderligere blev diskuteret. Ministeren vil tage elevernes idéer, inputs og forslag med i overvejelserne om indholdet af regeringens kommende gymnasieudspil.

Eleverne kom fra alle egne af landet og forskellige typer gymnasier, og formen med chat og telefonmøde var valgt for at sikre, at alle elever ville have mulighed for at deltage, og at omkostningerne ved deltagelse ikke skulle koste mere end tiden og telefonregningen. Ikke alle elever har råd til eller mulighed for at tage til et møde i København, og økonomien skulle ikke hindre elever i deltagelse.

Uddrag fra Facebook-chatten og telefonmødet - elevernes svar

”Grundforløbet skal bruges til at løfte folk op så alle ligger nogenlunde stabilt.”

”En løsning for at folk kan blive mere afklaret om, hvorvidt deres studieretning er det rette valg inden grundforløbet er omme, kunne være at indføre en linjeuge, hvor eleverne bliver introduceret til, hvad det indebærer at have den linje man har.”

”Privatøkonomi, skat, etc., som alle jo skal lære at kende, kunne være relevant at inkludere i grundforløbet. Seksual-/kønsundervisning ville være oplagt i forløb om, hvordan man inkluderer folk i et fællesskab, og hvordan man anerkender forskellige typer og identiteter.”

”Et karakterkrav på 4 er kun rimeligt. Gymnasiet skal ikke være for folk, der ikke kan og vil skolearbejde. Det er simpelthen at gøre folk en bjørnetjeneste, hvis man lukker dem ind med et gennemsnit på under 4. Vi bliver nødt til at stille krav til folk, ellers bliver det bare en folkeskole 2.0, og ikke det bedste sted at være for dem, som faktisk kan og vil lære noget.”

”Der jeg ser, at problemet ligger er, at 7 ikke længere er en god karakter. Jeg synes, at det er vildt vigtigt, at den kommende gymnasiereform vender blikket væk fra karakteren og hen på at man stræber efter at lære og blive bedre. Det ser jeg som et af de værktøjer vi har, til at hjælpe den tendens til stress blandt elever vi ser. Man bliver nødt til at gøre det mere naturligt at bruge evaluering og målsætninger mellem lærer og elever. Karakteren er blevet målet og ikke midlet til at opnå viden og faglighed. Det kunne også gøre, at eleverne tør stille mere udfordrende spørgsmål i fagene, ikke kun i timerne, men til projekter, så man ikke altid vælger den oplagte og sikre vej for at få en høj karakter. Og så er det også bevist at man lærer og forbedrer sig bedre ud fra evaluering frem for karakter.”

”Jeg ser som sådan ikke et sabbatår som et problem, det bliver først et problem, hvis man aldrig kommer i gang igen. Jeg selv tager halvandet sabbatår, hvor af de seks måneder er arbejde, tre måneder på at rejse og otte måneder i livgarden. Det kalder jeg ikke spildt tid, men noget der vil danne mig, og ruste mig til min videre uddannelse.”

”Jeg mener, at man burde gøre som min engelsklærer allerede er begyndt på. Vi har været på universitetet og fulgt et hold med amerikanske studier. Det samme kunne man gøre i andre fag, det ville gøre at universitetet ikke var så fremmed og farligt, og man indså at undervisningen faktisk foregår på et niveau, hvor man kan følge med.”

De tre hovedudfordringer

Udfordring #1: Hvordan sikrer vi, at elever bliver mere afklarede ift. Valg af studieretning og videreuddannelsesperspektiver i grundforløbet?

Udfordring #2: Hvordan styrker vi både dannelse/studiekompetencer og de basale, faglige kompetencer hos eleverne?

Udfordring #3: Hvordan mindskes behovet for et sabbatår? Hvordan klædes elever bedre på til at vælge en videregående uddannelse, så valget er en positiv udfordring?