Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Gymnasierne har fokus på elevernes uddannelsesvalg

[10.11.2016]

Lederne på de gymnasiale uddannelser har fokus på, at eleverne skal bruge studenterhuen til at læse videre på en videregående uddannelse.

I en undersøgelse, som EVA har gennemført for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling svarer 89 pct. af lederne, at elevernes overgang til videregående uddannelse efter studentereksamen er et strategisk sigtepunkt for skolen. Dog er det kun 14 pct., der har konkrete mål for, hvilken overgangsfrekvens de arbejder hen imod.

EVA’s undersøgelse viser, at skolerne benytter en bred vifte af aktiviteter i deres arbejde med at klæde eleverne på til at træffe valg om videregående uddannelse. Det drejer sig både om aktiviteter i undervisningen, der understøtter elevernes refleksion, og om samarbejder med uddannelsesinstitutioner og med offentlige og private virksomheder, hvor eleverne får indsigt i fagenes anvendelse i praksis.

Undersøgelsen peger på områder, hvor skolerne kan styrke arbejdet med elevernes uddannelsesvalg:

 • Sammenhæng mellem undervisningen og elevernes refleksion over de videre uddannelsesveje
 • Sparring og videndeling mellem underviserne om metoder og refleksionsøvelser
 • Koordination af samarbejdet med eksterne institutioner og virksomheder
 • Et fælles fokus på overgangen, hvor skolens ledelse og undervisere sammen drøfter skolens sigtepunkter med hensyn til at gøre eleverne parate til at vælge uddannelse.

Gymnasiereformen har med de fokuserede studieretninger og karrierelæring i fagene et stærkt fokus på, at eleverne i gymnasietiden skal få indsigt i egne interesser og faglige styrker og blive valgparate. Det er et mål, at en større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse, og at de skal være bedre rustet til at gennemføre uddannelsen.

Ministeriets egne tal viser, at der i dag er forholdsvis store forskelle skolerne imellem med hensyn til andelen af studenter, der begynder på en videregående uddannelse. Det gælder også, når der tages højde for elevernes socioøkonomiske baggrund.

Kontakt

 • Dorthe Wang

  Dorthe Wang
  Chefkonsulent
  Departementet
  dowan1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5447
  Mobil 2557 4129

   

 • Anders Svejgaard Pors

  Anders Svejgaard Pors
  Chefkonsulent
  Departementet
  anpor1@uvm.dk
  Tlf. 3392  5159