Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Godkendelse af syv lokale studieretninger

[30.11.2016]

Der er med gymnasiereformen givet mulighed for, at skoler kan opnå dispensation til udbud af en lokal studieretning.

Muligheden for at opnå dispensation er udmøntet i § 26 i forslag til lov om de gymnasiale uddannelser, og rammerne for at søge om dispensation til at udbyde en lokal studieretning er uddybet i de særlige bemærkninger til lovforslaget.

Der er indkommet i alt 61 dispensationsansøgninger om udbud af sådanne lokale studieretninger. Af de indkomne ansøgninger har daværende minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby godkendt syv lokale studieretninger:

 • Teknisk Gymnasium Thisted (htx): Teknologi A og Innovation B
 • Bjerringbro Gymnasium (stx): Matematik A, Fysik B/Samfundsfag B og International økonomi B
 • Brøndby Gymnasium (stx): Matematik A, Fysik B, Kemi B og Idræt A
 • Gefion Gymnasium (stx): Engelsk A, Samfundsfag A og Billedkunst A
 • Hvidovre Gymnasium (stx): Samfundsfag A og Mediefag A
 • Morsø Gymnasium (stx): Engelsk A og Dramatik A
 • Slagelse Gymnasium (stx): Samfundsfag A, Matematik B og Idræt A

De godkendte lokale studieretninger er alle vurderet begrundet i særlige faglige miljøer, der er skabt af dels undervisere med særlige faglige kompetencer dels lokale samarbejdsaftaler med eksterne parter inden for det konkrete fagområde.

Kontakt

 • Birte Iversen
  Kontorchef
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  biive1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5132

 • Jens Refslund Poulsen

  Jens Refslund Poulsen
  Chefkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  jepou2@stukuvm.dk
  Tlf. 2565 9206