Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Arbejdsgruppe skal komme med input til national sprogstrategi

[07.10.2016]

Et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Uddannelses- og Forskningsministeriet skal munde ud i en række anbefalinger til, hvordan der skabes bedre sammenhæng mellem uddannelsesudbud og behovet for sprogkompetencer i Danmark.

Som en del af aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser skal der udvikles en national sprogstrategi, som blandt andet give bud på, hvordan elevernes sprogkompetencer fastholdes og udvikles gennem bedre overgange fra folkeskolen til ungdomsuddannelser og mellem gymnasiet og de videregående uddannelser.

Som et led i arbejdet er der nedsat en arbejdsgruppe, hvor Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, er udpeget som formand.

Arbejdsgruppen skal sammen med Uddannelses- og forskningsministeriet offentliggøre en række anbefalinger i januar 2017.

Medlemmerne i arbejdsgruppen er:

  • Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, mag.art. i romansk filolog, ph.d. i fransk sprog
  • Carsten Hinsch, økonomidirektør, Siemens Healthcare A/S
  • Anne-Marie Fischer-Rasmussen, lektor i tysk, UC-Nordjylland
  • Ivar Ørnby, rektor for hhx og stx KNord (Lyngby Gymnasium), cand. mag. i spansk
  • Bodil Due, tidligere dekan for det humanistiske fakultet på Aarhus Universitet, cand.mag i klassisk filologi, dr. phil.
  • Poul Tornøe, gymnasielærer i engelsk og tysk på Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg.