Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nye tal for elever på de gymnasiale uddannelser

[25.10.2016]

Tal fra 2016 om studenterne på de gymnasiale uddannelser er nu tilgængelige i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings datavarehus. Tallene viser en mindre stigning i eksamensresultaterne i forhold til sidste år.

Hvert år opdateres Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings datavarehus med tal om studenterne på de gymnasiale uddannelser, og tallene for 2016 er nu blevet offentliggjort.

Tallene viser, at antallet af studenter i 2016 er stort set det samme som i foregående år. I alt dimitterede omtrent 49.000 studenter fra stx, hhx, htx, eux, hf og hf-enkeltfag. Cirka 60 procent af dem dimitterede fra stx.

Tallene viser i øvrigt, at de gennemsnitlige eksamensresultater på langt de fleste gymnasiale uddannelser er steget. På uddannelserne stx, hhx, hf-enkeltfag og eux er stigningen på 0,1 karakterpoint mens den på htx er på 0,2 karakterpoint. Gennemsnittet på hf er det samme som i 2015. Det betyder samlet set, at gennemsnittet af alle eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser i 2016 er på 7,1. Studenter fra stx og htx opnåede i 2016 et resultat på 7,4 (inkl. bonus A). Det gør dem til de studenter, der har det bedste gennemsnit.

I forbindelse med reformen af de gymnasiale uddannelser skal der ske en revision af læreplanerne for fagene på de gymnasiale uddannelser. Her vil der bl.a. blive set på de faglige mål og bedømmelseskriterierne for karakterfastsættelsen.