Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Konference om udviklingen af en national strategi for sprog i uddannelserne

[13.09.2016]

Har du interesse for regeringens kommende sprogstrategi? Uddannelses- og Forskningsministeriet afholder i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en konference om sprogstrategien torsdag d. 17. november 2016 på Nationalmuseet.

Tid og sted

17. november 2016 fra kl. 12:30 til 17:00

Nationalmuseet
Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10
1471 København K

Konferencen udspringer af regeringens vision om at udarbejde en national sprogstrategi, der skal understøtte, at flere elever vælger flere fremmedsprog på højere niveauer i folkeskolen og på gymnasierne, samt skabe bedre sammenhæng mellem uddannelsesudbud og efterspørgsel efter sprogkompetencer i Danmark. Formålet med konferencen er således at drøfte væsentlige perspektiver, udfordringer og løsninger på sprogområdet, som har relevans i forhold til udviklingen af den nationale sprogstrategi.

Konferencen vil byde på en række oplæg og workshops om centrale udfordringer på sprogområdet. Konferencen er åben for alle og vil særligt være relevant for aftagere af sprogkandidater, uddannelsesledere, undervisere, forskere samt erhvervs- og fagorganisationer.

Det forventes, at Uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs og Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby, vil deltage med korte indlæg på konferencen.

Tilmelding

Tilmelding til arrangementet sker via nedenstående link:

Tilmelding

Program for konferencen

Se program på ufm.dk

Kontakt

 • Anita Damsgaard Jensen
  Chefkonsulent
  Uddannelses- og Forskningsministeriet
  adj@uds.dk
  Tlf. 7231 8590

 • Stine Brunsgård
  Fuldmægtig
  Uddannelses- og Forskningsministeriet
  stin@uds.dk
  Tlf. 7231 7895