Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ny inspiration til arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

[13.08.2012]

Uddannelsesinstitutionerne skal blive bedre til at arbejde med anerkendelse af voksnes realkompetencer, når borgerne og virksomhederne efterspørger det. En ny publikation hjælper på vej.

En ny publikation skal gennem en række eksempler inspirere de medarbejdere på uddannelsesinstitutioner, som arbejder med anerkendelse af voksnes realkompetencer, til at styrke og kvalificere arbejdet.

Blandt andet indeholder publikationen eksempler på, hvordan der over for forskellige målgrupper kan arbejdes helhedsorienteret med information, vejledning og rådgivning samt vurdering og anerkendelse af realkompetencer.

Publikationen ”Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi” er udarbejdet af Nationalt Videncenter for Realkompetence for Ministeriet for Børn og Undervisning. Det sker som led i opfølgningen på RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer fra november 2011.

De gode eksempler fra praksis er fordelt på følgende temaer og målgrupper:

1. RKV på uddannelsesinstitutionerne:

  • Arbejdet med RKV bør forankres på uddannelsesinstitutionerne, så hele organisationen kan være med til at løfte opgaven og sikre samspillet med andre institutioner, aktører og virksomheder. 
  • Fælles procedurer og retningslinjer for de forskellige faser i arbejdet med realkompetencer er en hjælp i forhold til at sikre god gennemsigtighed og kvalitet i arbejdet. 
  • Afklaring, dokumentation og vurdering skal foregå på en pålidelig og troværdig måde.

2. RKV’s betydning for den enkelte med eksempler på:

  • kompetenceudvikling i eget livsperspektiv med karriere- eller uddannelsesplaner
  • en kompetenceudvikling tvunget af omstændighederne
  • et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært.

3. RKV's betydning for arbejdspladser, når:

  • der er krise og virksomheden skal omstrukturere, skære eller lukke ned
  • virksomheder skal tilpasse sig udvikling i samfundet og på markedet
  • virksomheder ønsker et generelt kompetenceløft for medarbejdere.

Publikationen indgår som et led i en række af initiativer, der skal styrke informationsindsatsen om RKV. Den vil blive sendt ud elektronisk til alle relevante uddannelsesinstitutioner.

Til efteråret lanceres en lokalt forankret RKV-informationskampagne, hvor den primære målgruppe bliver borgere og virksomheder, men kampagnen vil også være rettet mod uddannelsesinstitutionerne.

Fakta

Realkompetencevurderinger (RKV) foretages på uddannelsesinstitutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelse inden for uddannelsesområderne AMU, GVU, avu og almengymnasiale fag, vvu og diplom.

En RKV giver afhængig af uddannelsesområdet voksne mulighed for, at de kan få adgang til uddannelse, individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse, samt udstedelse af et kompetencebevis, hvis dele af en uddannelse vurderes som opfyldt af en uddannelsesinstitution. Resultatet af en RKV er gyldig på alle uddannelsesinstitutioner over hele landet.

Beviserne kan bruges i forbindelse med uddannelse og i forhold til at søge job og beskæftigelse.