Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Velkommen til dagtilbud

Langt de fleste 0-6 årige børn i Danmark går i dagtilbud. Dagtilbud er vuggestuer, dagpleje, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Læs om rammerne for dagtilbud og for børns udvikling og læring.

Du kan også finde information om pasningsgaranti, egenbetaling og andre pasningsordninger.

Daginstitutioner og dagpleje

Overblik over forskellige former for institutioner og dagtilbud.

Plads i dagtilbud

Om pasningsgaranti og barnets optagelse i dagtilbud.

Tilskud og egenbetaling

Kommunen yder tilskud blandt andet fripladstilskud og søskendetilskud.

Pædagogiske redskaber

Redskaber til pædagogiske medarbejdere og ledere.

Viden og udvikling

Initiativer til udvikling af praksis og kvalitet. Læs mere om styrkede læreplaner og om Kvalitetsforum for Dagtilbud.

Private pasningsordninger

Pasningsaftale mellem forældre og en privat børnepasser.

Pasning af egne børn

Kommunen fastsætter retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn.

Love og regler

Få overblik over love, regler og vejledninger.

De pædagogiske læreplaner skal styrkes

Hvordan lyder et fælles pædagogisk værdigrundlag for dagtilbuddene? Og hvordan arbejder man med pædagogiske læringsmål for de 0-6-årige?
Det og meget mere skal en mastergruppe for styrkede læreplaner give et bud på.

Kvalitetsforum for Dagtilbud

Kvalitetsforum for Dagtilbud skal drøfte styrker og udfordringer på dagtilbudsområdet.

Kontakt

Har du spørgsmål om dagtilbudsområdet, kan du kontakte Kontor for Dagtilbud på:

E-mail: dagtilbud@uvm.dk

Tlf. 3392 5454
Telefonen er åben kl. 10-14 på alle hverdage.