Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Love og regler

Dagtilbudsloven sætter de overordnede rammer for dagtilbusområdet. Lovens bestemmelser præciseres i bekendtgørelser, vejledninger og andet materiale.

I dagtilbudsloven finder du dagtilbudsområdets formål, regler for optagelse, tilskud og pædagogisk sigte i dagtilbud – og meget mere.

Andre love har også virkning på dagtilbudsområdet, blandt andet undervisningsmiljøloven, ligesom dagtilbud som andre offentlige institutioner er underlagt for eksempel forvaltningsloven og persondataloven.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser indeholder mere detaljerede regler, der nærmere udmønter bestemmelser i loven. En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og henviser derfor altid til loven.

retsinformation.dk vil der for hver lov være tilknyttet et link til højre på siden, hvor du kan finde bekendtgørelser, cirkulærer m.v. til den pågældende lov eller lovbekendtgørelse.

Kontakt

Har du spørgsmål om dagtilbudsområdet, kan du kontakte Kontor for Dagtilbud på:

E-mail: dagtilbud@uvm.dk

Tlf. 3392 5454
Telefonen er åben kl. 10-14 på alle hverdage.

Bemærk at reglerne kan være ændret

Når du har klikket på et link til retsinformation.dk vil eventuelle ændringer fremgå af boksen ”Senere ændringer til forskriften” i højre side.