Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Statistik om dagtilbudsområdet

Antal indskrevne børn, kommunale udgifter og andre nøgletal om dagtilbudsområdet.

Andel af børn, der er indskrevet i dagtilbud

Andelen af børn, der er indskrevet i et dagtilbud, ligger højt i Danmark. Således har andelen af børn, der benytter dagtilbud i alderen 0-5 år, siden 2009 ligget stabilt for såvel 1-2-årige som 3-5-årige på henholdsvis omkring 90 procent og omkring 97 procent.

Andel i procent for
årene 2010-2014
0-årige
1-2-årige
3-5-årige
2010
 17,8 91,3
97,4
2011  19,1 91,0
97,4
2012  18,7 90,9
97,9
2013  19,1 91,1
97,4
2014  17,7 89,6
98,0

Kilde: Danmarks Statistik

Antal indskrevne 0-5-årige børn i dagtilbud

Der var i 2014 indskrevet 288.332 børn i dagtilbud. Hovedparten er indskrevet i en kommunal daginstitution. Private daginstitutioner tegner sig for en stigende andel af de indskrevne børn.

Antal
indskrevne
2010 2011 2012 2013 2014
Kommunal
dagpleje
59.850 55.944
51.275
46.590
40.982
Privat
dagpleje
195
94
82
168
102
Kommunal
daginstitution
193.366 195.795
196.087
194.397
191.090
Selvejende
daginstitution
47.105 45.025
41.967
40.110
38.135
Privat
daginstitution
 9.203  11.449  14.124  16.244  18.023
- Privatinstitutioner 6.122 8.613
11.584
14.132
16.110
- Puljeordninger 3.081 2.827  2.540  2.112  1.913
Indskrevne
i alt
309.719 308.298
303.535
297.509
288.332

Kilde: Danmarks Statistik

Udgifter til dagtilbud

Kommunernes udgifter på dagtilbudsområdet i 2012 var på 25,8 mia. kr. Ifølge kommunernes regnskaber er nettodriftsudgifter til dagpleje, vuggestue, børnehave og aldersintegrerede institutioner over perioden 2008-2012 faldet med 0,7 mia. kr., dog med variationer over årene.

Kommunale udgifter
2014-priser 
Driftsudgifter
mia. kr. 
Ændring ift. året før
mia. kr. 
Ændring ift. året før
procent. 
2008
27,1 0,1 0,4
2009 27,8 0,7 2,7
2010 27,6 -0,2 -0,8
2011 26,6 -1,0 -3,8
2012 26,4 -0,2 -0,8
2013 26,0 -0,4 -1,4
2014 25,3 -0,7 -2,6

Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Det bemærkes, at det ikke er muligt at skille større børn og unge, der deltager i tilbuddene i aldersintegrerede institutioner fra, samt at udgiften til søskendetilskud indgår uanset tilbud.