Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Pædagogiske redskaber

Her kan du finde pædagogiske redskaber, som bruges af det pædagogisk personale og af ledere i dagtilbuddene. Du kan også læse om nogle af de centrale rammer for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene.

Den pædagogiske læreplan

Alle dagtilbud skal have mål for børns læring inden for seks fastsatte temaer.

Sprogvurdering og sprogstimulering

Børn skal sikres den nødvendige støtte til deres dansksproglige udvikling

Læringsmiljø

Rammesætningen, organiseringen og tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.

Inklusion

Dagtilbuddene skal være med til at forebygge negativ social arv og eksklusion.

Trivsel og børnemiljø

Børnemiljøet i dagtilbud skal fremme trivsel, sundhed, udvikling og læring.

EMU dagtilbud

Find aktiviteter, læringsforløb og medielege, som understøtter målene i læreplanen.

Digitale redskaber

Digitale færdigheder og dannelse i den pædagogiske praksis.