Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Sprogvurdering og sprogstimulering

Sprogvurdering og sprogstimulering skal understøtte børns sproglige udvikling.

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering til børn er at sikre, at de fra en tidlig alder får den nødvendige støtte til deres dansksproglige udvikling. Børnene skal støttes, så de kan opnå et alderssvarende sprog med henblik på at trives, udvikles og at få en god overgang til skolen.

Målgruppen for sprogvurderingen

Alle børn omkring treårsalderen skal modtage en sprog-vurdering, hvis der er forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Alle børn omkring treårsalderen, der ikke er optaget i dagtilbud, skal have foretaget en sprogvurdering. Med dagtilbud menes en daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-5, dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 2 og 3 eller puljeordning efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102.

Redskab til sprogvurdering

Kommunerne kan anvende et it-understøttet redskab til at sprogvurdere børn. Redskabet giver mulighed for at sprogvurdere børn i tre-årsalderen, 5½-års-alderen samt børnehaveklassealderen.. Materialet kan på den måde understøtte den gode overgang mellem dagtilbud og sko-le med anvendelsen af sprogvurderinger i tæt tilknytning til skolestarten. Redskabet og de materialer, som knytter sig til sprogvurderingen findes på KL’s hjemmeside.

Kontakt

  • Charlotte Meibom
    Specialkonsulent
    Departementet
    chmei3@uvm.dk
    Tlf. 3392 5380