Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Sprogvurdering og sprogstimulering

Sprogvurdering og sprogstimulering skal understøtte børns udvikling af dansksproglige kompetencer.

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering til børn er at sikre, at børn fra en tidlig alder får den nødvendige støtte til deres dansksproglige udvikling. Børnene skal støttes, så de kan opnå et alderssvarende sprog med henblik på at trives og udvikles her og nu og at få en god overgang til skolen.

Målgruppen for sprogvurderingen

Alle børn i alderen omkring 3 år skal modtage en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i dagtilbud, skal have foretaget en sprogvurdering. Med dagtilbud menes en daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-5, dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 2 og 3 eller puljeordning efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102.

Redskab til sprogvurdering

Kommunerne kan anvende et it-understøttet redskab til at sprogvurdere børn i 3 års alderen, 5½ års alderen og børnehaveklassen.

Redskabet og de papirmaterialer, som knytter sig til sprogvurderingen tilgås via KL’s hjemmeside
Her finder du blandt andet:

  • Vejlednings- og støttemateriale til sprogvurderingen, informationsbrev til forældrene m.m.
  • Oplysninger om drift og support, som Socialstyrelsen står for.

Indsatser for tosprogede

Læringskonsulenterne i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tilbyder vejledning og sparring til blandt andet kommuner og dagtilbud om, hvordan tosprogede børns dansksprogede udvikling i dagtilbud kan understøttes.

Tosprogsindsatsen er satspuljefinansieret og løber frem til udgangen af 2015.

Læs mere på læringskonsulenternes hjemmeside.

Kontakt

Har du spørgsmål om dagtilbudsområdet, kan du kontakte Kontor for Dagtilbud på:

E-mail: dagtilbud@uvm.dk

Tlf. 3392 5454
Telefonen er åben kl. 10-14 på alle hverdage.