Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Plads i dagtilbud

Alle børn i Danmark har ret til en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen i hver enkelt kommune har derfor pligt til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser, og at tilrettelæg-gelsen af dagtilbuddet giver familierne fleksible rammer.

Pasningsgaranti

Kommunen skal anvise plads i dagtilbud fra barnet er 26 uger og indtil skolestart.

Optagelse i dagtilbud

Kommunen fastsætter retningslinjer for optagelse ud fra de lokale behov.

Plads over kommunegrænser

Om at få plads eller bevare plads i en anden kommune.

Lukkedage og åbningstider

Hvornår må dagtilbuddene holde lukket og hvordan fastsættes åbningstid?

Et sundt frokostmåltid

Frokostmåltiddet skal bidrage til sunde vaner, trivsel og udvikling.

Sammenhæng fra børnehave til skole

Kommunen skal skabe en sammenhængende overgang fra børnehave til skole og fritidstilbud.