Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilskud og egenbetaling

Når et barn får anvist en plads i et dagtilbud, yder kommunen et tilskud til institutionen, mens forældrene betaler et beløb i egenbetaling.
Derudover kan forældre få forskellige fripladstilskud og søskendetilskud til nedsættelse af egenbetalingen..

Om tilskud og egenbetaling

Tilskud og egenbetaling fastsættes ud fra dagtilbuddenes budgetter.

Økonomisk fripladstilskud

Fripladstilskud gives på baggrund af forældrenes økonomi.

Søskendetilskud

For forældre med flere børn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning.

Socialepædagogisk fripladstilskud

Når barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af socialpædagogiske grunde.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

For børn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.