Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Viden og udvikling

I samarbejde med forsknings- og vidensmiljøer og dagtilbudsområdets interessenter, udvikler ministeriet rammerne for stærke dagtilbud. Her kan du læse om udviklingsinitiativerne.

Kvalitetsforum for Dagtilbud

Kvalitetsforummet skal drøfte styrker og udfordringer på dagtilbudsområdet.

Styrket pædagogisk læreplan

En styrket pædagogisk læreplan skal udvikle rammer for børns læringsmiljøer.

Fremtidens Dagtilbud

Udviklingsprogrammet skal give viden om udvikling af børns trivsel og kompetencer.

Tidlig Indsats – Livslang effekt

Forebyggelsespakken skal styrke tidlig indsats over for børn i udsatte positioner.

Puljemidler

Puljer til forsøg og udvikling, herunder 'udviklingspuljen'.