Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kvalitetsforum for Dagtilbud

For at kunne udvikle dagtilbuddene, så alle børn trives, udvikler sig og lærer, er der brug for, at alle parter samarbejder og tager et ansvar. Det skal Kvalitetsforum for Dagtilbud skabe rammen for.

I Danmark går stort set alle børn i dagtilbud, og vi har gode og velfungerende dagtilbud, hvor den generelle forældretilfredshed er høj. Men der er også udfordringer.

Hvorfor et kvalitetsforum?

Kvalitetsforum for Dagtilbud skal danne rammen for at drøfte styrker og udfordringer på dagtilbudsområdet - og ikke mindst, hvordan får vi håndteret udfordringerne.

Vi ved, at den negative sociale arv ikke er brudt, at der ikke altid arbejdes vidensbaseret og systematisk med børns læring, og at forældre ikke i udstrakt grad inddrages i børns læring. Derudover er overgangen til skolen svær for en gruppe af børn.

Hvad skal diskuteres?

I Kvalitetsforum forholder områdets centrale aktører sig aktivt til udfordringer og løsninger på dagtilbudsområdet.

På forummets første møde, har medlemmerne diskuteret styrker og svagheder ved de pædagogiske læreplaner med henblik på at komme med input til arbejdet om styrkede pædagogiske læreplaner.

Temaer for forummet er blandt andet:

 • Styrket tidlig indsats
 • Muligheden for forældresamarbejde
 • Hvordan der skabes mere tid til børnene gennem blandt andet færre dokumentationskrav
 • Hvordan balance for familie- og arbejdsliv kan forbedres
 • Hvordan pædagogisk personale får adgang til ny viden mv.

Temaer kan ændre sig løbende, idet alle medlemmer af forummet har mulighed for at komme med forslag til mødetemaer, oplæg m.v.

Fælles dialog og udvikling

Parterne skal, i kraft af deres viden og erfaringer, blandt andet skal være med til at kvalificere kommende nye initiativer til gavn for børnene.

De syv medlemsorganisationer har udpeget hver en praktiker til deltagelse i mastergruppen for styrkede læreplaner.

Fakta

Kvalitetesforum for Dagtilbud består af repræsentanter fra:

 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
 • Fag og Arbejde (FOA)
 • Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
 • Forældrenes Landsforening (FOLA)
 • Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO)
 • BUPL's lederforening.

Derudover deltager Rådet for Børns Læring som associeret medlem.

Kvalitetsforummet skal efter planen mødes 3-4 gange årligt.

Første møde er afholdt onsdag den 27. januar 2015, hvor forummet diskuterede styrkede pædagogiske læreplaner.