Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Danske forældre savner flere mandlige pædagoger i daginstitutionerne

[08.11.2016]

To ud af tre af adspurgte danske forældre til børn under 5 år mener, at der er for få mandlige pædagoger i deres barns daginstitution.

Det står sløjt til med andelen af mandlige pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver. Selvom mænd udgør 27 procent af de studerende på pædagoguddannelserne, så er kun 6,7 procent af pædagogerne i børnehaverne mænd, mens tallet er nede på 2,7 procent i vuggestuerne. Blandt pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter er andelen af mænd højere, men der er stadig langt mellem mændene.

Hvis det stod til danske forældre med børn i en daginstitution, så det anderledes ud. I en ny YouGov-undersøgelse foretaget på vegne af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling blandt forældre til børn under fem år, svarer 66 procent af de adspurgte forældre, at der er for få mandlige pædagoger i deres barns institution. I samme undersøgelse svarer 72 procent, at de mener, at det vil være gavnligt for deres barn, hvis der var flere mænd blandt det pædagogiske personale.

En personalesammensætning med både kvinder og mænd er en af de faktorer, der har positiv effekt på børns læring i skolen, viser undersøgelser. En dagligdag med både kvinder og mænd blandt det pædagogiske personale giver desuden børnene en større mangfoldighed i hverdagen, og det kan være med til, at børnene udvikler nuancerede kønsforståelser. Erfaringer viser desuden, at flere drenge bliver involveret i aktiviteterne, når der er mænd blandt det pædagogiske personale i daginstitutionerne, og det er med til at understøtte aktiviteter og samspil, der kan matche både drenge og pigers udvikling, læring og muligheder for udfoldelse. 
Det billede lader størstedelen af forældrene i undersøgelsen til at genkende. Her svarer hele 91 procent, at de oplever, at det har en positiv indflydelse på deres barn, når der både er mandlige og kvindelige pædagoger i daginstitutionen.

”Daginstitutionerne i Danmark er gode, og der er generelt en høj forældretilfredshed, hvilket er godt, men undersøgelsen fra YouGov viser, at forældrene efterspørger, at der både er mænd og kvinder i daginstitutionerne. Vi har brug for, at flere mænd vælger det pædagogiske arbejde med de yngste til. Pædagoger i daginstitutionerne spiller en stor rolle i børns udvikling, og vi skal med også have mændenes øjne op for den faglighed, der ligger i at være pædagog for de yngste, og den forskel, man kan gøre i deres liv,” siger Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har netop lanceret en landsdækkende kampagne med titlen ”Pædagoger for de yngste gør en forskel for livet,” der skal skabe opmærksomhed om, hvor vigtigt det pædagogiske arbejde er for børns vej i livet, og hvorfor det er vigtigt at tiltrække og fastholde flere mandlige pædagoger i landets daginstitutioner. Kampagnen kan følges på Facebooksiden www.facebook.com/paedagogergoerenforskelforlivet, hvor man også kan se den populære kampagnefilm, der har indtil nu har nået 1,5 mio. danskere.

Kontakt

 • Rasmus Rue
  Fuldmægtig
  Departementet
  rarue1@uvm.dk
  Tlf. 2268  8579

 • Nynne Bisbjerg Himmelstrup
  Pressesekretær
  Departementet
  nyhim1@uvm.dk
  Tlf. 6188 4725