Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Danske forældre siger nej til særregler for mandlige pædagoger

[19.11.2016]

I en ny undersøgelse blandt forældre til børn i daginstitution svarer ni ud af ti, at de ikke mener, at der skal være særregler for mandlige pædagoger i deres barns daginstitution.

For nylig skabte det debat, da det kom det frem, at flere vuggestuer og børnehaver har indført særregler for det mandlige pædagogiske personale. Reglerne kan for eksempel indebære, at mænd ikke må skifte bleer, hjælpe børn på toilettet eller være alene med børnene.

En ny YouGov-undersøgelse foretaget på vegne af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling blandt forældre til børn under fem år viser, at langt størstedelen af de danske forældre ikke bakker op om særreglerne. Her svarer 87 procent af de adspurgte, at de ikke mener, at der bør være særregler for de mandlige pædagoger i deres børns daginstitution.

I samme undersøgelse giver 59 procent af forældrene udtryk for, at daginstitutionerne bør have mere fokus på at tiltrække og fastholde mandlige pædagoger. Kun 18 procent mener, at deres institution allerede har fokus på at tiltrække og fastholde mandlige pædagoger. Samtidig svarer 72 procent, at de mener, at det vil være gavnligt for deres barn, hvis der var flere mandlige pædagoger ansat. Og 84 procent mener, at daginstitutionerne i Danmark bør stræbe efter at ansætte flere mandlige pædagoger.

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby deler respondenternes holdning.

”Særlige regler for det mandlige personale er stigmatiserende og diskriminerende. Det kan være med til at afholde mænd fra at søge mod det pædagogiske arbejde i dagtilbud, hvor der ellers er stor mangel på netop mandligt pædagogisk personale. Det er ikke acceptabelt, og det er også med til at nedsætte mandens værdi som arbejdskraft, at der er nogle opgaver, han ikke må udføre på grund af sit køn,” siger Ellen Trane Nørby.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lanceret en landsdækkende kampagne med titlen ”Pædagoger for de yngste gør en forskel for livet,” der skal skabe opmærksomhed om, hvor vigtigt det pædagogiske arbejde er for børns vej i livet, og hvorfor det er vigtigt at tiltrække og fastholde flere mænd til det pædagogiske arbejde i i landets dagtilbud. Kampagnen kan følges på Facebooksiden, hvor man også kan se den populære kampagnefilm, der har indtil nu har nået 1,5 mio. danskere.

Fakta
 • 27 procent af de studerende på pædagoguddannelsen er mænd
 • Andelen af mandlige pædagoger er 6,7 procent i børnehaver og 2,7 procent i vuggestuer
 • Forskning peger på, at en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder blandt det pædagogiske personale i dagtilbud kan have positiv betydning for børns læring
 • Erfaringer viser, at når der er mænd ansat i daginstitutionerne, så bliver flere drenge involveret i aktiviteterne
Om undersøgelsen
 • Undersøgelsen er gennemført som en web-analyse af YouGov i oktober 2016.
 • De 505 respondenter er forældre til børn under fem år i enten vuggestue, børnehave eller integreret institution og er fordelt ligeligt i landets fem regioner.
 • I undersøgelsen svarer respondenterne på spørgsmål, der skal belyse deres forhold til og syn på mandlige pædagoger i daginstitutioner.
 • Undersøgelsen er finansieret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i forbindelse med kampagnen ”Pædagoger for de yngste gør en forskel for livet”.
 • Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende: Når 87 procent af 505 respondenter her angiver, at de savner flere mænd i deres børns daginstitution er den statistiske usikkerhed 2,9 procentpoint. Vi kan derfor sige, at mellem 84,1 og 90 procent af danske forældre siger nej til særregler for mandligt pædagogisk personale.

Kontakt

 • Rasmus Rue
  Fuldmægtig
  Departementet
  rarue1@uvm.dk
  Tlf. 2268  8579

 • Nynne Bisbjerg Himmelstrup
  Pressesekretær
  Departementet
  nyhim1@uvm.dk
  Tlf. 6188 4725