Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ny inspiration om styrkede overgange fra dagtilbud til skole

[24.11.2016]

At gå fra kendte rammer og voksne i børnehaven til at være yngste skoleelev kan være en stor mundfuld, hvis ikke barnet er tilstrækkeligt forberedt på det liv, der venter. Ny rapport samler op på de erfaringer, som seks kommuner har gjort i forhold til at styrke børns overgang fra dagtilbud til SFO og skole.

Flere undersøgelser fastslår, at overgangen fra dagtilbud til skole er vigtig. Børnene skal tage afsked med de kendte rammer og voksne og sige goddag til nye. Derfor er det centralt, at dagtilbud og skole formår at gøre overgangen så let og oplyst som muligt, så børnene er rustet til skolestart.

I 2016 fik seks kommuner tre millioner kroner fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til projekter, som skulle styrke overgangen fra børnehave til SFO og skole. En ny rapport samler kommunernes erfaringer.

Det fremgår blandt andet, at der er arbejdet med

 • gensidige besøg i dagtilbud og skole,
 • udvikling af fælles børne- og læringssyn,
 • udvikling af overdragelsesforløb for udsatte børn,
 • kommunikation mellem børnehavebørn og børnehaveklasseelever via ipads,
 • overgangsaktiviteter, med fokus på at skabe en tættere forbindelse mellem læringsarenaerne i børnehave og skole og
 • udvikling af en praksis, hvor de kommende skolebørn får en venskabsven i børnehaveklassen, som bliver forberedt på at tage imod de nye elever.

”Forskning peger på, at de børn, der oplever problemer i forhold til skolestart, ofte er de samme børn, der får problemer i deres skolegang. Derfor kan overgangen være et vigtigt sted at sætte ind. Med rapporten bliver viden om gode måder at tilrettelægge indsatsen i overgangen mellem dagtilbud og skole givet videre til andre kommuner, så flere børn får en god start i skolen.” siger Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling.

Som en del af projektet afholdes i dag en konference i Vejle om styrkede overgange fra dagtilbud til SFO og skole. Her vil blandt andet repræsentanter fra de seks kommuner fortælle om erfaringerne fra projekterne.

Fakta om styrkede overgange

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afsatte i 2016 tre millioner kroner målrettet projekter med fokus på styrkede overgange fra dagtilbud til SFO og skole.

Seks kommuner har fået midler fra puljen til i alt syv projekter. Projekterne er påbegyndt fra den 1. januar 2016 og er afsluttet senest den 31. oktober 2016.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fulgt projekterne og ydet processtøtte undervejs til kommunernes implementering, ligesom EVA har samlet op på de erfaringer, som kommunerne har gjort i forbindelse med projektet.

Du kan hente erfaringsopsamlingen her.

Kontakt

 • Charlotte Meibom
  Specialkonsulent
  Departementet
  chmei3@uvm.dk
  Tlf. 3392 5380

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)