Velkommen til dagtilbud

Ressortansvaret for dagtilbud og private pasningsordinger til børn indtil skolestart overføres til Børne- og Socialministeriet i forbindelse med regerinsomdannelsen den 28. november.

Langt de fleste 0-6 årige børn i Danmark går i dagtilbud. Dagtilbud er vuggestuer, dagpleje, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Læs om rammerne for dagtilbud og for børns udvikling og læring.

Du kan også finde information om pasningsgaranti, egenbetaling og andre pasningsordninger.

Daginstitutioner og dagpleje

Overblik over forskellige former for institutioner og dagtilbud.

Plads i dagtilbud

Om pasningsgaranti og barnets optagelse i dagtilbud.

Tilskud og egenbetaling

Kommunen yder tilskud blandt andet fripladstilskud og søskendetilskud.

Pædagogiske redskaber

Redskaber til pædagogiske medarbejdere og ledere.

Viden og udvikling

Udvikling af praksis og kvalitet – blandt andet styrket læreplan og Kvalitetsforum for Dagtilbud.

Private pasningsordninger

Pasningsaftale mellem forældre og en privat børnepasser.

Pasning af egne børn

Kommunen fastsætter retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn.

Love og regler

Få overblik over love, regler og vejledninger.

Ny minister

Merete Riisager er ny undervisningsminister.

Konference om børns sprog

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling holder fra den 30. november til den 1. december 2016 sin årlige konference om børns sprog.

Den pædagogiske læreplan skal styrkes

Hvordan lyder et fælles pædagogisk værdigrundlag for dagtilbuddene? Og hvordan arbejder man med pædagogiske læringsmål for de 0-6-årige?
Det og meget mere skal en mastergruppe for en styrket pædagogisk læreplan give et bud på.

Kvalitetsforum for Dagtilbud

Kvalitetsforum for Dagtilbud skal drøfte styrker og udfordringer på dagtilbudsområdet.

Kontakt

I forbindelse med den sidste ressortdeling er dagtilbudsområdet overflyttet til Børne- og Socialministeriet.

Dagtilbudskontoret kan fremover kontaktes mellem kl. 10-14 på telefonnummer 2228 1800 eller på e-mail sm@sm.dk.