Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

DEN NYE FOLKESKOLE


Om den nye folkeskole

Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens nuværende styrker, og samtidig tage hånd om de udfordringer skolen står overfor.

Reformen har tre overordnede mål:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Reformens mange initiativer skal bidrage til, at skoler og kommuner kan realisere disse mål.

Reformen bygger på den aftale, regeringen indgik i juni 2013 med Venstre og Dansk Folkeparti og den aftale parterne efterfølgende indgik med Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole åbner med skolestart 2014

Ministeren fortæller

Undervisningsminister Christine Antorini fortæller om den nye folkeskole.

 

Lovgrundlag

Her har vi samlet alle de regler om Den nye folkeskole, som enten er vedtaget eller udformet. Du kan ligeledes finde spørgsmål og svar om reglerne for Den nye folkeskole.

Tidslinje

Tidslinje