Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ro og klasseledelse

Trivsel og læring er tæt forbundet. Læringskonsulenterne kan bistå kommuner og skoler i deres arbejde med at skabe ro og trivsel gennem styrket klasseledelse.

Læringsmiljøet har stor betydning for børns læring. International forskning viser entydigt og konsistent, at der er en sammenhæng mellem klasseledelse og elevernes faglige præstationer. Læringskonsulenterne vejleder om, hvordan klasseledelse kan styrkes og organiseres, så der skabes øget læring og trivsel i de organiserede fællesskaber. Det kan blandt andet ske gennem udveksling af redskaber og metoder til, hvordan lærere og pædagoger opnår et godt undervisningsmiljø.

Læringskonsulenterne har fokus på at styrke ro og klasseledelse gennem vejledning i, hvordan skoler kan:  

  • Organisere de fysiske rammer.
  • Strukturere tid, lektioner og længere undervisningsforløb.
  • Skabe klarhed og tydelighed omkring lektioners mål, indhold og organisering.
  • Etablere rutiner, normer og regler, der bakker op om et godt læringsmiljø.
  • Skabe en fælles organisatorisk forståelse af klasseledelse, så god klasseledelse ikke bliver et projekt, der afhænger af den enkelte lærer.

Vejledningen skal også bidrage til at skabe øget fokus på sammenhængen mellem trivsel, læring og god klasseledelse. Ny viden om betydningen af god klasseledelse bringes i spil, og der sættes fokus på hvordan god klasseledelse kan skabe gode rammer for inklusion.

Find gode råd og anbefalinger om ro og klasseledelse på EMU.dk.