Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Skoleledelse og organisering

Læringskonsulenterne vejleder skoleledelser og forvaltninger i, hvordan organisering, styring og ledelse kan fremme elevernes læring og trivsel.

Et fagligt løft af folkeskolen stiller krav til skoleledelsen og de kommunale forvaltninger - både når det kommer til den faglige ledelse af elevernes læring og trivsel og i forhold til arbejdet med at gennemføre forandringer, der danner rammen for den faglige udvikling. 

Læringskonsulenterne vejleder skoleledelser og forvaltninger i, hvordan de kan styrke den faglige ledelse af skolen, hvor der i højere grad styres gennem mål og evaluering og gennemføres en strategisk kompetenceudvikling af medarbejderne. 

Vejledningen i skoleledelse, organisering og målstyring skal bidrage til: 

  • At ledelse og forvaltning i samarbejde opstiller og oversætter strategiske og operationaliserbare mål.
  • At ledelsen oparbejder kompetencer indenfor forandringsledelse, og at der sikres opbakning fra forvaltningen til arbejdet med disse forandringer.
  • At ledelsen i højere grad tilrettelægger skoledagen, så skolen udnytter potentialerne i den længere skoledag til gavn for elevernes læring og trivsel.
  • At ledelsen tilegner sig kompetencer til at arbejde med data og effekt, og dialogen mellem ledelse og forvaltning om skoleudvikling tager afsæt heri.
  • At ledelsen kan understøtte en vidensbaseret skoleudvikling.
  • At ledelsen og forvaltningen får redskaber og metoder i forhold til at kunne indgå tydeligere i udviklingen og kvalitetssikring af undervisningen, herunder den direkte sparring i forhold til lærere og pædagoger (feedback-kultur).
  • At forvaltning og ledelser tilegner sig kompetencer til systematisk at arbejde med fastsættelse og opfølgning på faglige og trivselsmæssige læringsmål gennem hele styrings- og ledelseskæden.
  • At ledelsen arbejder systematisk med udviklingen af professionelle fællesskaber, herunder både med fokus på tværfaglige samarbejder og teamsamarbejde.
  • At ledelsen i samarbejde med forvaltningen udarbejder en strategisk kompetenceudviklingsplan i lyset af de opstillede mål for elevernes læring og trivsel.