Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tosprogede børn og unge

Læringskonsulenterne arbejder for at styrke tosprogede børn og unges faglighed i dagtilbud, fritidstilbud og skoler.

Læringskonsulenterne tilbyder vejledning og sparring til landets kommuner, dagtilbud, skoler og fritidstilbud om, hvordan tosprogede børn og unges faglighed styrkes. Det sker via etårige vejledingsforløb, temaforløb og regionale temadage om sproglig udvikling i fagene, sproglige læringsmål, modtagelsesklasser og det årligt informationsmøde om tosprogede elever.

Tilbud på tosprogsområdet

Læringskonsulenterne svarer på spørgsmål og rådgiver om, hvad der virker i arbejdet med tosprogede børn og unge. Har du en konkret udfordring eller en god erfaring, du gerne vil dele, så kan du altid kontakte læringskonsulenterne.

Vejledningens fokus

Læringskonsulenterne fokuserer i samarbejde med kommuner og skoler på at højne fagligheden for tosprogede børn og unge gennem tre målsætninger:

  • At løfte fagligheden for tosprogede børn og unge, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse

  • At mindske betydningen af social baggrund, så forskellen mellem et- og tosprogede børn og unges faglige resultater mindskes

  • At styrke trivsel i og tilliden til dagtilbud, fritidstilbud og skoler gennem professionel viden og kunnen

Målsætningerne for indsatserne for tosprogede børn og unge skal medvirke til at indfri folkeskolereformens tre overordnede mål.

Læringskonsulenterne rådgiver blandt andet kommuner om, hvordan man arbejde med sproglig udvikling i alle skolens fag via sproglige mål, aktiviteter der understøtter sproglig udvikling, feedback på og evaluering af sproglig udvikling; skole-hjem-samarbejde; organisering af dansk som andetsprog og brug af vejledere og ressourcepersoner, og ledelse af skoler med mange tosprogede elever.

Modtagelsestilbud

I det kommende skoleår vil der være fokus på at vejlede skoler og kommuner i at udvikle indhold og organisering af modtagelsesundervisning for at skabe et kvalificeret modtagelsestilbud, hvor den nytilkomne elev får størst mulig faglig og sproglig udbytte af undervisningen i basisdanskundervisningen såvel som i almenundervisningen.