Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Vejledning i fagene

Kommunale forvaltninger, skoleledere, lærere og pædagoger kan med hjælp fra læringskonsulenterne få besvaret generelle faglige og fagdidaktiske spørgsmål om folkeskolens fag.

Læringskonsulenternes generelle faglige vejledning er et tilbud til alle landets kommuner og skoler. Det gælder, uanset om kommunen eller skolen samarbejder med læringskonsulenterne i et vejledningsforløb. 

Fokus på Fælles Mål

Vejledningen i fagene understøtter den øvrige udvikling på folkeskoleområdet og har et særligt fokus på, hvordan de forenklede Fælles Mål inddrages i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen.

Læringskonsulenternes faglige vejledning understøttes af eksemplariske undervisningsforløb på EMU’en og af Ressourcecentret for Folkeskolen med udgangspunkt i, hvordan der skabes gode faglige resultater og udvikling i de enkelte fag.

Vejledningen dækker følgende områder inden for fagene:

  • Specifik faglig vejledning med udgangspunkt i planlægning, indhold og gennemførelse af undervisning.
  • Vejledning i indholdet og afviklingen af folkeskolens prøver og samarbejdet med de statsligt beskikkede censorer i de enkelte fag.
  • Vejledning i eksisterende og kommende prøveforsøg i forbindelse med folkeskolens afgangsprøver.
  • Didaktisk vejledning i planlægning, gennemførelse og evaluering af faglige aktiviteter i undervisningen - for eksempel inddragelse af eksemplariske undervisningsforløb, der er tilgængelige på EMU’en.
  • Arbejdet med undervisningsdifferentiering i fagene.